Modlitwa za wstawiennictwem bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Ojca Jana Beyzyma SJ

 Boże miłosierdzia i Ojcze wszelkiej pociechy !Ty przez sługę swego Jana Beyzymaokazywałeś miłosierdzie i pocieszenie trędowatym,najnieszczęśliwszym spośród nieszczęśliwych,opuszczonym i odepchniętym,odgrodzonym od społeczności ludzkiejmurem lęku i pogardy.W Twym wielkim miłosierdziui przez jego wstawiennictwouczyń nas narzędziem Twojej Opatrzności,dobroci i pocieszenia dla wszystkich,którzy tego potrzebują.Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Spotkanie Krajowych Sekretarzy Apostolstwa Modlitwy i Eucharystycznego Ruchu Młodych

Spotkanie Krajowych Sekretarzy Apostolstwa Modlitwy i Eucharystycznego Ruchu Młodych

W dniach od 23 do 28 września 2009 roku miało miejsce doroczne międzynarodowe spotkanie Krajowych Sekretarzy AM i gości z Eucharystycznego Ruchu Młodzieżowego (ERM). W jezuickim domu Ćwiczeń Duchownych w Częstochowie gościliśmy uczestników z czternastu krajów: Anglii, Austrii, Chile, Chorwacji, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Malty, Portugalii, Polski, Syrii, Włoch, Szwecji. Obradom przewodniczył o. Claudio Barriga SJ, Delegat ojca Generała Towarzystwa Jezusowego. Gospodarzem spotkania był polski Krajowy Sekretariat AM pod przewodnictwem o. Stanisława Gronia SJ, który przywitał przybyłych uczestników. Nasz Sekretariat reprezentowany był także przez ojców: Tadeusza Chromika SJ i Ryszarda Machnika SJ oraz Helenę Lis, od wielu lat pracującą w nim. Czytaj więcej O tej wersjiSpotkanie Krajowych Sekretarzy Apostolstwa Modlitwy i Eucharystycznego Ruchu Młodych