Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne

 

Różaniec. Piąta Tajemnica Bolesna - Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Gdy Go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy. (…) A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski. (…) Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go i potrząsali głowami, mówiąc: „Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, wybaw sam siebie; jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża”. Podobnie arcykapłani z uczonymi w Piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić”. (…) Tak samo lżyli Go i złoczyńcy, którzy byli z Nim ukrzyżowani.
Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Eli, Eli, lema sabachthani?” to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: „On Eliasza woła”. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: „Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić”. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. (…) Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: „Prawdziwie, Ten był Synem Bożym”.

Ewangelia według św. Mateusza 27,35-56

WZGARDZONY ZA TO, ŻE NAS DO KOŃCA UMIŁOWAŁ

Jezus z krzyża pomógł wszystkim ludziom w osiągnięciu zbawienia dlatego, że poświęcił na nim własne życie. Umierając, okazał grzesznikom swą cierpliwą miłość. Wielu jednak nawet wtedy szydziło z Niego i z Jego miłości. Nasz Pan na Kalwarii przyjął od ludzi śmierć, a ci otrzymali od Niego życie! Wyzwolił ludzkość z grzechów, choć ona wliczyła Go między łotrów. Gdy umierał, ziemia drżała i ogarnął ją mrok, pękały skały, zasłona przybytku w świątyni rozerwała się na dwoje na znak, że opuścił Bóg już miejsce, w którym niewidzialnie przebywał. Tylko Jego krzyż pozostał niezachwiany! Jezus, będąc posłuszny Bogu w śmierci krzyżowej, przemienił swoje cierpienie w miłość i w ten sposób ofiarował nam dar odkupienia.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że w ramionach Twojego krzyża zawiera się całe nasze życie.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że ciągle nie pojmujemy, że Ty jesteś Życiem, i tyle razy wybraliśmy zamiast Ciebie śmierć duchową.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zrozumieli, że Twoje ręce przybite do krzyża są otwarte dla ludzi i że nasze ręce powinny być wyciągnięte do bliźnich w geście pomocy.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci, że Jezus Chrystus, z którego przebitego boku wypłynęła krew i woda, dał nam przykład, jak należy pić kielich goryczy i męki. Prosimy Cię, daj nam ufną wiarę, że kiedy spotka nas boleść, Ty sam udzielisz nam mocy, abyśmy umieli wszystko znieść wedle Twej woli na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Pragniemy też pokornie prosić Cię, abyś przyjął naszą miłość i nasze modlitwy. Amen.

Refleksja
Czy akceptujecie swoją historię życia i dostrzegacie działającego w niej Boga? Czy zdajecie sobie sprawę, że codzienny krzyż, który dźwigacie, może być drogą waszego uświęcenia? Kiedy ostatni raz powiedzieliście waszym dzieciom, że wszystko byście dla nich poświęcili – swój czas, pieniądze, a nawet życie? Może dzisiaj powinniście im to jeszcze raz powiedzieć? Czy wiecie, iż miłość nie wyraża się tylko w słowach, lecz w służbie i w ofierze?

OTWARTY ŻOŁNIERSKĄ WŁÓCZNIĄ BOK PANA I NIE POŁAMANE JEGO KOŚCI (Mk 15,22-37)

Kiedy Jezus umierał na krzyżu, ziemię ogarnęła ciemność. W ostatniej chwili życia podarował umiłowanemu uczniowi swoją Matkę i poprosił Boga o przebaczenie ludziom win oraz dał miejsce w Raju nawróconemu łotrowi. Wypełniał się czas odkupienia człowieka. Dar był pełny i najdoskonalszy, gdy Jezus oddał Bogu życie i oddał Mu swego ducha w majestacie śmierci. Wtedy dokonał zbawienia rodzaju ludzkiego. Zebrani pod krzyżem widzieli Jego przebity bok oraz krew i wodę, które z niego wypłynęły. Widzieli też pisemny powód skazania Pana, bo umieszczono go nad Jego głową. W tej chwili na Kalwarii narodził się Kościół.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoją śmierć na krzyżu i za narodziny nowego świata w krzyku Twego konania.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za tych ludzi, których widok Twojego martwego ciała oddanego Matce nie wzrusza i nie zachęca do nawrócenia.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli adorować zbawienny znak krzyża i z wielkim szacunkiem czynili go na naszych piersiach.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy w godzinie naszej śmierci zostali usprawiedliwieni ofiarą Twojego Syna i Jego zmartwychwstaniem. Matko Bolesna, pragniemy wraz z Tobą uczcić krzyż Twojego Syna, bo jest on dla nas ołtarzem zbawienia, kluczem otwierającym nam niebo i katedrą wszelkiej mądrości. Prosimy Cię, Jezu, daj wszystkim umierającym, którzy w godzinie swej śmierci wezwą Twego Imienia, życie wieczne i pozwól im spoczywać w ramionach Twej Matki. Amen.

Refleksja
Czy potraficie być współczującymi wobec waszych bliźnich? Jak podchodzicie do krzyży waszych codziennych obowiązków? Czy jest w was zapał do obrony życia? Czy nie jesteście miłośnikami własnej pychy i pychy tego świata?

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Radosne  Tajemnice Światła  Tajemnice Bolesne