Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Chwalebne

 

Różaniec. Trzecia Tajemnica Bolesna - Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Rozebrali Go z szat i narzucili na Niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę. Potem przyklękali przed Nim i szydzili z Niego, mówiąc: „Witaj, królu żydowski!” Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po głowie.

Ewangelia według św. Mateusza 27,28

SZYDERCZE NAIGRAWANIE, BICIE I OPLUWANIE OBLICZA PANA

Dla wyszydzenia królewskiej godności Jezusa rzymscy żołnierze wtłoczyli na Jego głowę koronę cierniową. Wręczyli Mu też „insygnia królewskie”: zamiast purpury – czerwony płaszcz żołnierski i do prawej ręki dali Mu trzcinę – mającą wyobrażać berło. Tak ucharakteryzowanemu Jezusowi składali szyderczy hołd – przyklękali przed Nim i drwiąco Go pozdrawiali jako króla. Bili Go trzciną po głowie oraz pluli Mu w twarz. Jezus – Król boleści cierpiał nie tylko fizycznie, ale i moralnie, znosząc hańbę poniżenia. Dane Jezusowi rekwizyty miały być karykaturą właściwych insygniów królewskich. Nasz Pan nie rozstał się jednak z nimi aż do końca męki. Umarł na krzyżu jako Król-Mesjasz.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu Chryste, że każdy człowiek zasługuje na szacunek, bo Ty w nim królujesz.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że zostałeś opluty i wyśmiany, i za to, że wciąż są ludzie, którzy nie szczędzą upokorzeń innym.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, aby Twoje poniżenie podczas cierniem koronowania zaowocowało naszym uświęceniem.

Modlitwa
Panie Boże, Ty wiesz, że żyjemy pośród ludzi czasami udręczeni jak Jezus. Wiele jest w naszym życiu bolesnych doświadczeń, których przyczyną są inni. Ludzie wpływają na nasze życie, wplątują nas w problemy, które nie są naszymi. Nierzadko też manipulują nami i udaremniają nasze marzenia. Żyjemy pośród bliźnich i bywa, że cierpimy z ich powodu. Spraw Boże, aby skarga i ból bliźnich uwrażliwiał i otwierał nas na nich. Amen.

Refleksja
Czy zdajecie sobie sprawę, że będziecie wyśmiewani przez świat, gdy nie będziecie żyć tak, jak on proponuje? Świat potępi waszą prostotę, szczerość, dobroć i miłosierdzie! Być chrześcijaninem, znaczy iść pod prąd, a nawet doświadczyć upokorzenia i wzgardy. Czy trudno jest wam mówić nie, kiedy inni chcą, żebyście mówili tak? Czy modlicie się za wasze dzieci, aby nie uległy naciskom grup rówieśniczych czy też fałszywym wartościom, przemycanym przez ludzi, dla których grzech stał się normą postępowania?

BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE, GDY LUDZIE WAM URĄGAJĄ I PRZEŚLADUJĄ WAS (Mk 15,16-19)

Cierniem koronowanie ukazuje okrucieństwo żołnierzy i ich drwiny wobec Jezusa – Króla żydowskiego. Ta ironiczna zabawa to brak szacunku dla ofiary wydanej przez sąd, kierujący się uprzedzeniami i zawiścią. Zwyczaj tej okrutnej zabawy wyszedł z żołnierskich koszar. Naszemu Panu narzucono purpurowy, żołnierski płaszcz, a na Jego głowę włożono koronę z cierni i parodiowano przed Nim oddawanie królewskich honorów. Nie obeszło się też bez bicia Go trzciną po głowie i plucia Mu w twarz. Nasz Pan pozwolił na to, aby być zabawką i ofiarą w rękach ludzi. Milczał i nie reagował na to, co żołnierze z Nim robili. Stał się Królem i pośmiewiskiem dla żołdaków. Jednak w Jego poniżeniu ukryta była chwała Boga. Ojciec widział Jego miłość, gdy ludzie Go wyszydzali. Wyśmiany i wzgardzony nawet wtedy był Tym, który objawiał ludziom chwałę Ojca.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w sakramencie pokuty i w modlitwie przed Bogiem otwierasz nam oczy, jak bardzo jesteśmy niesprawiedliwi, bo tak często wydaje się nam, że to my mamy rację.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że i my czasem osądzamy naszych bliźnich i okazujemy im lekceważenie, a nawet pogardę.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie marnowali Twojej hojnej łaski, przebaczającej nam nasze grzechy.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, że w tej tajemnicy bolesnej pod żołnierskim płaszczem kryje się nie tylko wzgardzony człowiek, lecz odwieczny jedyny i prawdziwy nasz Król – Jezus Chrystus. Pojmijmy zatem, że okrutna żołnierska zabawa, pełna pogardy wobec Jezusa, okazała światu przede wszystkim Jego ogromną miłość. Prosimy Cię, spraw, Panie, abyśmy umieli pojąć jej wagę. Amen.

Refleksja
Czy w Jezusie ukoronowanym cierniem rozpoznajecie waszego Króla i Pana? Czy nie za wiele czasu poświęcacie na pielęgnację swej głowy i twarzy? A może trzeba wam bardziej zadbać o dusze i serca?