Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła

 

Różaniec. Czwarta Tajemnica Światła - Cudowne Przemienienie Pana Jezusa

Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słonce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!” Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się!” Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

Ewangelia według św. Mateusza 17,1-8

ŚWIETLANE WYDARZENIE NA GÓRZE TABOR

Pan Jezus zabrał na wysoką górę Apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Tam przemienił się na ich oczach i w ten sposób wlał w nich swe światło. Ich oczy zobaczyły Go jako Syna Bożego, a ich uszy usłyszały, jak rozmawiali z Nim Mojżesz i Eliasz. Głos z nieba wezwał ich: Jego słuchajcie! Również i my mamy słuchać Jezusa, zarówno wtedy, gdy On głosi nam Ewangelię o radości nieba, jak i wtedy, gdy mówi o trudach, które musimy pokonać, aby osiągnąć Królestwo. Wszystko jest dla naszego dobra! Jezus mówi prosto: Uwierzcie, że kocham was nawet wówczas, gdy wymagam trudu.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje Przemienienie, za to, że podnosi nas ono na duchu i poucza nas, że Ty potrafisz wtajemniczyć ludzi w prawdy świętej wiary.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za chwile naszego przygnębienia, depresji, załamań; przepraszamy, że czasami nie widzimy Twego światła, które oświetla drogę naszego życia.
⁂ Prosimy Cię, Jezu, za tych, którzy potrzebują pocieszenia, aby nie byli sami; Ty bądź dla nich pocieszeniem i umocnieniem w trudnych chwilach, jakie przeżywają.

Modlitwa
Panie Boże, Ty wiesz, że wolimy być z Jezusem na górze Przemienienia niż doświadczać ciemności i utrapień; że chętnie rozbijamy namioty na górze światła, a uciekamy z ciemności drogi krzyżowej. Pomóż nam zrozumieć, że również trudne doświadczenia są w Twoich planach i mają dla nas znaczenie zbawcze, bo prowadzą nas do Ciebie. Niech nigdy się nie zniechęcimy, idąc za Tobą. Spraw, abyśmy nie lękali się Twoich planów, lecz byśmy pozwolili się zaprowadzić tam, dokąd Ty zechcesz nas zaprowadzić. Amen.

Refleksja
Czy potrafimy odkryć w misterium Przemienienia Jezusa prawdę o Bóstwie Jezusa, zawartą w scenie Jego chrztu, oraz prawdę o obowiązku słuchania Go, wyrażoną wcześniej przez Maryję podczas wesela w Kanie Galilejskiej? Polecenie, żeby słuchać Jezusa, po raz pierwszy wypowiada Maryja w Kanie Galilejskiej, a po raz drugi nakazuje je głos z nieba na górze Przemienienia. Kiedy ostatni raz byliśmy w górach, aby odpocząć, oderwać się od codziennych widoków i problemów?

PRZEDŚWIT WIECZNEJ CHWAŁY I NIEKOŃCZĄCEJ SIĘ SZCZĘŚLIWOŚCI (Mk 9,2-10)

Piotr, Jan i Jakub na górze Tabor byli świadkami chwały Jezusa. Wtedy on zajaśniał im Boskim blaskiem, który przebijał nawet przez Jego szaty. Ten blask udzielił się także dwóm mężom ze Starego Testamentu: prorokowi Eliaszowi i Mojżeszowi, którzy zjawili się przy Jezusie i z Nim rozmawiali. Piotr, proponując zbudowanie trzech namiotów, pewnie myślał o czasach mesjańskich, kiedy to Bóg i Jego święci mieli przebywać wśród swego ludu. Ewangelista Marek zaznacza, że Piotr nie wiedział, co mówi. Nie pojął, że nie nadeszła jeszcze ostateczna chwila uwielbienia Pana Jezusa. Głos Boży z nieba potwierdził jednak synostwo Boże Jezusa i Jego mesjaństwo. Wolą Bożą jest, aby ludzie Go słuchali.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, że w Twoim Synu Jezusie Chrystusie objawiłeś nam swoje miłosierdzie, sprawiedliwość i Jemu oddałeś wszelką władzę na niebie i na ziemi.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że codzienne życie wielu ludzi jest tak bardzo zlaicyzowane, że oddalają się oni od Ciebie, zamiast stałe dążyć do Twego Królestwa.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy zawsze się modlili, bo w modlitwie jest wielka siła przemiany ludzkich serc. Ucz nas ufać Tobie, słuchać Ciebie i we wszystkim pełnić wolę Boga.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy nie drzemali i nie spali, kiedy do nas przemawiasz, lecz byśmy słuchali Ciebie wytrwale i uważnie. Wlej w nasze serca odwagę i wiarę w podążaniu za Twoim Synem i daj nam umacniające i uszczęśliwiające chwile, podobne do tych, jakie dałeś swoim wybranym Apostołom. Pragniemy być przygotowani na drogę podążania za Tobą. Amen.

Refleksja
Czy dziękujecie Bogu za wszystkie pouczenia, zachęty i umocnienia, jakich On wam udziela w liturgii słowa, w sakramentach świętych? Czy potraficie dotrzymać tajemnicy w kręgu rodzinnym, a w przypadku braku zrozumienia i pewności co do spraw, osób i rzeczy, czy nie szerzycie nieprawdy i wątpliwości? Czy umiecie milczeć i mówić, kiedy trzeba? Czy potraficie słuchać innych i nie przekrzykujecie ich swoimi poglądami?