Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła

 

Różaniec. Trzecia Tajemnica Światła - Głoszenie Królestwa Bożego

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:,,Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

Ewangelia według św. Mateusza 5,1-12

OBIECANE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I KRÓLESTWO

Z Kazania na Górze dowiadujemy się od Jezusa, co w życiu jest najważniejsze. Człowiek może znaleźć szczęście, jeśli ma czyste serce, jeśli j est miłosierny, cichy, ubogi, jeśli płacze, jeśli doświadcza prześladowań, smutku, urągania, a nawet głodu, i jeśli pragnie sprawiedliwości. Słowa te przeczą naszemu wyobrażeniu o szczęściu. Chrystusowe Królestwo rządzi się innymi prawami niż nasze. Śmierć nie niszczy w nim niczego i nie szkodzą mu złodzieje, mole czy rdza! W Jego Królestwie panuje radość prawdziwa, bo wieczna! Jezus każdemu człowiekowi ofiarowuje łaskę potrzebną do osiągnięcia tego Królestwa. On i dziś wskazuje nam zasady, jakimi winniśmy kierować się w życiu: miłość, miłosierdzie i przebaczenie naszym winowajcom.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że w świecie, w którym gołębie giną od jastrzębi, a owce od wilków, j est wielu prawdziwych, nieobłudnych chrześcijan.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie zawsze budujemy pokój pomiędzy sobą, w pracy, w naszych rodzinach i w sąsiedztwie.
⁂ Prosimy Cię Panie Jezu, abyśmy Twoje słowa przyjęli sercem i abyśmy ukazywali je swoim życiem naszym dzieciom.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, daj nam siły, abyśmy żyli mądrze i roztropnie, i byśmy zasłużyli na nagrodę w Twoim Królestwie. Niechaj się nie bogacimy przy pomocy oszustwa, wyzysku czy kłamstwa. Naucz nas dzielić się z głodnymi i potrzebującymi tym, co mamy. Prosimy Cię, nie pozwól, abyśmy zapomnieli, że wszyscy jesteśmy Twoimi dziećmi, powołanymi do Twego Królestwa. Amen.

Refleksja
Czy możemy nazwać siebie ludźmi błogosławieństw? A może nazywamy siebie ubogimi, a tęsknimy za bogactwem? Wierzymy Bogu czy tylko wierzymy w Jego istnienie? Czy jesteśmy przekonani, że wiara może być źródłem prawdziwej miłości i nadziei, a my możemy być nazwani błogosławionymi, jeśli będziemy żyć tak, jak nauczał Pan? Czy zauważyliśmy, ile łask i darów otrzymaliśmy od Boga, także przez pośrednictwo innych ludzi? Czy swoim życiem głosimy Ewangelię i ofiarowujemy ludziom to, co im jest potrzebne?

WYZBYCIE SIĘ WSZYSTKIEGO I RADOŚĆ ZE STRATY, PRZEZ KTÓRĄ SIĘ ZYSKUJE (Mt 13,44-46)

Tymi dwoma przypowieściami opowiedział Jezus, jak się poznaje i zdobywa Królestwo Boże. Można je znaleźć bez szukania, tak jakby się znalazło przypadkowo jakiś skarb zakopany w roli. Ale można je też znaleźć przez szukanie stale tego, co jest lepsze, aż się wreszcie natrafi na najcenniejszą perłę Chrystusowej nauki. Od znalezienia poprzez poznanie do zdobycia Królestwa Bożego droga jest jednak daleka. Nikomu nie daje się go za darmo. Zarówno pole, jak i perłę trzeba kupić. Tylko ten może zyskać Królestwo, kto dla niego gotów jest oddać wszystko, co posiada. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu w naszym pragnieniu i działaniu, to Jego Królestwo jest w nas. Kościół jest Bożym Królestwem na ziemi.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że znaleźliśmy perłę Dobrej Nowiny i że obdarowujesz nas skarbem Królestwa niebieskiego pośród trudu codzienności.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, za to, że nie zawsze potrafimy wybierać większe dobro dla nas i dla naszych bliskich i podejmować trafne decyzje.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, naucz nas okazywać radość serca – tę szlachetną i serdeczną cechę ludzi szczęśliwych, bo obdarowanych przez Ciebie.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zrozumieli, że Królestwo Boże nie jest skarbem ukrytym w ziemi i że ono nie lśni jak złoto, ale jest widoczne na ziemi pośród ludzi. Daj nam zrozumieć, abyśmy inwestowali już teraz w wartości, które przekroczą z nami bramy śmierci. Od dawna wiemy, że kiedyś wszystko się skończy i wartość swą utraci, a Twoje Królestwo pozostanie na zawsze. Prosimy Cię, aby ono ciągle było dla nas w najwyższej cenie. Amen.

Refleksja
Czy możecie powiedzieć, że dobrze wiecie, iż w świecie jest wiele rzeczy wartościowych, pięknych, pełnych uroku, ale że Jezus Chrystus swą wartością przewyższa je wszystkie? Jak często mówicie swoim dzieciom o Jezusie? Czy doświadczyliście już tego na sobie, że cena bycia prawdziwym chrześcijaninem jest niemała i wymaga męstwa, wierności i wytrwania przy Bogu, tak jak prosił o to Jezus? Mężu, kiedy kupiłeś żonie naszyjnik albo wisiorek z perłą?