Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Światła

 

Różaniec. Druga Tajemnica Światła - Cud na weselu w Kanie Galilejskiej

Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja?” Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą!” I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!” Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli – przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.

Ewangelia według św. Jana 2,1-11

PIERWSZY CUD DLA MŁODYCH ZAKOCHANYCH

Małżeństwo jest obrazem zaślubin Boga z ludzkością i Chrystusa z Kościołem. To podczas wesela w Kanie Jezus po raz pierwszy objawił swą chwałę – Boską moc – i uwierzyli weń Jego uczniowie. On wiedział, że na początku małżeńskiej drogi u nowożeńców nie powinno być zakłopotania i smutku. Dlatego cudownie zaradził brakowi wina. Maryja swą prośbą jakby przyspieszyła Jezusową godzinę. Nadchodził bowiem czas głoszenia Królestwa Bożego i czas działania cudów. I choć godzina męki Jezusa jeszcze nie nadeszła, to jednak bliskie już było odkupienie człowieka. Najświętsza Matka zdradza nam sekret szczęścia: czynić wszystko, co Jezus nam powie!

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że Maryja na weselu w Kanie Galilejskiej daje nam przykład zatroskania o każdą rodzinę.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że nie udaje nam się wprowadzić w życie wszystkich Twoich wskazań i poleceń.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, abyśmy zrozumieli, że cześć i posłuszeństwo okazane Twej Najświętszej Matce – Maryi – prowadzi do posłuszeństwa wobec Ciebie.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy umieli zaradzić przynajmniej niektórym brakom w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie oraz naprawić to, co być może już dawno się popsuło. Niech nie braknie nam odwagi do przyznania się przed sobą, że mamy wiele braków. Przed Tobą, Boże, pragniemy pokornie wyznać, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej łaski. Daj nam zrozumieć, że mamy więcej się modlić i wraz z Maryją zawsze ufnie Cię prosić. Amen.

Refleksja
Czy w naszym małżeństwie nie wyczerpało się już rozgrzewające wino miłości? Czy pamiętamy, że z Jezusem nawet woda może przemienić się w wino, a oziębła miłość małżonków może rozpalić się nowym żarem oraz odwagą do znoszenia wspólnie wszelkich trudów i ofiar? A może trzeba nam podziękować Bogu za to, że należymy do tych, którzy zachowali szlachetne wino miłości mimo upływu lat? Wino jest szlachetnym i dobrym napojem, jeśli jest dobrej jakości i jeśli pije się je z umiarem! Czy nasze relacje miłości są uporządkowane?

TRWAJĄCE WCIĄŻ DZIAŁANIE BOGA W HISTORII MIŁOŚCI DWÓCH SERC

Objawienie Jezusa dokonało się w czasie uczty weselnej i było Jego pierwszym cudem. To wówczas przychylił się On do prośby swej Matki i w ten sposób nowożeńcy oraz goście weselni otrzymali wyborne wino. Pili je i smakowali z rozkoszą. Cudowna przemiana wody w wino stała się też symbolem naszego przemienienia. W życiu zdarza się często jakby wielkie wesele, ale również wtedy doświadczamy braków. Dzieją się także cuda, bowiem Jezus hojnie nas obdarowuje i przenika swoją łaską. Wtedy dostrzegamy i rozumiemy sens wydarzeń, których wcześniej nie pojmowaliśmy. Od czasu Kany Galilejskiej wino symbolizuje także moc Ducha Świętego, która jest niezwykle dynamiczną i witalną rzeczywistością.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Boże, że zechciałeś być w Jezusie Chrystusie Oblubieńcem swego stworzenia, i dziękujemy Ci za znak wina jako uczty miłosnej oraz za chleb – znak błogosławieństwa i troskliwej miłości Jezusa oddającego się nam w Eucharystii.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za tych, którzy zapominają, że zakochanie to czas obietnicy, w którym jedno staje się przyszłością drugiego.
⁂ Prosimy Cię, Panie, by małżonkowie pamiętali, że przekazywanie życia nie jest jakimś dodatkowym elementem miłości zmysłowej, lecz jej dojrzałością.

Modlitwa
Prosimy Cię, Boże, aby nasza miłość małżeńska była szlachetna, by wzrastała w wierze i aby dawała moc rodzicielskiego i społecznego zaangażowania. Abyśmy umieli szanować siebie, marzyć, planować, ufać sobie i bez reszty angażować się w nasze szczęście. Ufnie prosimy, aby znikły z naszych domów nieporozumienia, narzucanie własnego zdania; i niech nigdy nie zapada milczenie obojętności. Wzmocnij w nas umiłowanie świętości życia, gotowość wzajemnego służenia sobie i naszym dzieciom. Spraw, byśmy byli uczynni i gościnni. Amen.

Refleksja
Czy zastanowiliście się nad tym, że dzieci są ukonkretnioną waszą miłością? Jako rodzice jesteście zawsze w nich obecni – nawet po waszej śmierci. Czy pamiętacie, że piękno i wdzięk są darem Boga po to, aby kobieta i mężczyzna zauroczeni sobą jako małżonkowie pielęgnowali swą miłość? Czy pamiętacie, że przetrwa tylko miłość? Małżonkowie obdarzajcie się wzajemnie czułością. Zasługujecie na nią.