Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne

 

Różaniec. Piąta Tajemnica Radosna - Znalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Rodzice Jego chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

Ewangelia według św. Łukasza 2,41-52

PRZYPOMNIENIE O WYMOGACH OJCA NIEBIESKIEGO

Wiele jest tajemnic w scenie znalezienia Jezusa w świątyni. Dlaczego dwunastoletni Jezus pozostał w świątyni jerozolimskiej, nie mówiąc o tym swoim Rodzicom? Dlaczego Oni nic nie rozumieli z Jego odpowiedzi i dlaczego Jezus – mimo że był Bogiem – był im poddany w Nazarecie?
Patrząc na Maryję, która wszystkie te sprawy rozważa w swoim sercu, uczmy się, jak kontemplować zbawczy plan Boga, uczmy się jak w pokorze serca urzeczywistniać postawę Jezusa posłusznego.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że swym zachowaniem w świątyni jerozolimskiej pouczasz nas, że mamy być posłuszni Bogu i ludziom.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za samowolę naszych dzieci i za ich nieposłuszeństwo względem Ciebie i względem nas. Przepraszamy Cię za wszystkie ich odejścia i ucieczki z domu, bynajmniej nie do Twojej świątyni, ale do złych i niebezpiecznych miejsc.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, abyśmy nie tylko napominali nasze dzieci, ale byśmy dawali im dobry przykład.

Modlitwa
Panie Jezu, zarówno Ty, jak i Twoja Matka oraz św. Józef, uczycie nas, rodziców, że do Boga nieraz idzie się drogą wielkiego wysiłku, często pokonując niejedną trudność. Ty wiesz, że mamy dobrą wolę, że staramy się o dobro naszych dzieci. Udziel nam sił, abyśmy umieli traktować nasze dzieci z szacunkiem, szczególnie wtedy, kiedy nas ranią i stają się przyczyną naszych zmartwień. Obyśmy zawsze pamiętali, że miłość Boga potrafi przywrócić potęgą swojej odkupieńczej łaski to wszystko, co było stracone. Amen.

Refleksja
Na drodze do Boga nie trzeba oglądać się jedynie na uczucia wobec ojca lub matki. Z zachowania się Jezusa wobec Maryi poznajemy, że miłość Boga jest wymagająca. Nie wyklucza ofiary, lecz przeciwnie: żąda jej. Kiedy urodziło się wasze dziecko, przypatrywaliście się mu, próbując zgadnąć, do kogo jest podobne. Nie wiedzieliście, jaką drogę wybierze. Być może jego wybór będzie wymagał od was ofiary. Zaufajcie Bogu, bo On chce dobra waszego dziecka.

POZOSTANIE W ŚWIĄTYNI I NAUKA O DOMU OJCA I JEGO SPRAWACH

Święto Paschy było okazją, aby dwunastoletni Jezus przyszedł do świątyni jerozolimskiej. Ta scena wprowadza nas w świat więzi Jezusa z Ojcem i poucza nas o tym, jak drugorzędną staje się Jego relacja z rodziną ziemską. Jezus postanawia pozostać w Jerozolimie, gdy Rodzice, Józef i Maryja, zdążają już do Galilei. Takie zachowanie pozwala nam odkryć sens posłannictwa Jezusa. Jego powołaniem jest objawiać ludziom Ojca i pełnić Jego wolę; umrzeć w Jerozolimie i powrócić do domu Ojca. Przez to bolesne wydarzenie Maryja zostaje przygotowana, by zrozumieć tajemnicę odkupienia. W poszukiwaniu i w odnalezieniu Syna zawarte jest odniesienie do tajemnicy paschalnej, kiedy to Jezus przez trzy dni pozostawał w grobie.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że możemy odnaleźć Cię tam, gdzie jest świątynia Boga, oraz dziękujemy Ci za wszystkich, którzy, gdy Cię utracili, szukali Cię i odnaleźli w świątyni, w otoczeniu ludzi zasłuchanych w Twoje słowa.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czasami mądre odpowiedzi naszych dzieci nie zadziwiają nas, iż Duch Święty może przez nie przemawiać, i że wydaje się nam, iż wszystko rozumiemy, choć nawet Maryja i Józef nie rozumieli tego, co im powiedziałeś.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli tak jak Maryja zgadzać się w życiu na ciemności wiary i przechowywać w głębi naszych serc Twoje słowa.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, napotykamy w życiu wiele trudności. Wiemy, że sami nie potrafimy ich rozwiązać, gdyż są one dla nas tajemnicą. Prosimy Cię, naucz nas żyć jak Maryja, ufając Tobie, krocząc odważnie drogą wiary, choć życie ma tak wiele tajemnic. Niech odnajdujemy światło, idąc za Tobą czy to w bólu, czy w radości. Amen.

Refleksja
Czy dzisiaj Jezus nie powiedziałby wam z wyrzutem: Czemuście Mnie szukali? Czy jako rodzice pomagamy dzieciom w szukaniu Jezusa? Czy staramy się pomóc innym w znalezieniu Boga? Jak rozumiecie prawdę, że można zgubić Boga?

 

 Modlitwa w rodzinie  Tajemnice Światła  Tajemnice Chwalebne  Tajemnice Bolesne