Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne
 

Różaniec nieodklepany – Tajemnice Radosne

 

Różaniec. Druga Tajemnica Radosna - Nawiedzenie krewnej Elżbiety

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię – a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje – jak przyobiecał naszym ojcom – na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki”. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Ewangelia według św. Łukasza 1, 39-56

WIERNY BÓG SPEŁNIA SWE OBIETNICE

Maryja spieszyła, by pomóc swej krewnej – podeszłej w latach Elżbiecie, która była w stanie błogosławionym. Najświętsza Dziewica pokorną służbą odpowiedziała na wywyższenie Jej przez Boga. Daje nam przykład, jak powinniśmy służyć naszym bliskim w ich różnorakich potrzebach i głosić poprzez czyny miłosierdzia Królestwo Boże.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wszystkie pokolenia na ziemi błogosławią Maryję i że Ty wypełniasz swoje obietnice nie tylko wobec jednego narodu, ale wobec każdego człowieka.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie, za to, że czasami nie okazujemy troski i dobroci naszym bliźnim, szczególnie tym, z którymi mieszkamy.
⁂ Prosimy Cię, Panie Jezu, aby hymn Magnificat realizował się i w naszej rzeczywistości; nakarm ludzi głodnych naszymi rękami i daj nam przyczynić się do tego, by na świecie zapanowały sprawiedliwość i pokój.

Modlitwa
Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy – za przykładem Maryi – umieli chwalić Twoją dobroć. Niech nie braknie nam odwagi do przyznania się przed samymi sobą, że do wzrastania w świętości potrzebujemy Twojej łaski. Daj nam zrozumieć, że głoszenie wielkich dzieł Bożych jest naszym powołaniem, i wylewaj, najmiłosierniejszy Boże, swojego Ducha na nas tak, abyśmy jak Maryja doznali szczęścia w pokładanej w Tobie ufności. Amen.

Refleksja
Czy pamiętacie, jak bardzo i z kim pragnęliście podzielić się wiadomością, że spodziewacie się dziecka? Czy nadal utrzymujecie zażyłe kontakty z tymi bliskimi wam osobami? Czy mówicie im o swoich kłopotach i radościach? Jeśli oni także są rodzicami, to takie rozmowy mogą im pomóc. Pamiętajcie, że Jezus was powołuje, byście byli Jego świadkami i na wzór Maryi odwiedzali waszych bliźnich.

Z RADOŚCIĄ I HOJNOŚCIĄ SERCA WIELBIĆ BOGA ZA JEGO WIELKIE RZECZY

Pokrewieństwo Elżbiety z Maryją było nie tylko naturalne, ale było także na płaszczyźnie wiary. Obie kobiety uwierzyły, że rzecz niemożliwa u ludzi jest możliwa u Boga! Spotkały się z sobą i nie mogły przemilczeć radości i zachwytu. Kobieta w podeszłym wieku, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, Jana Chrzciciela. A Maryja, Dziewica oczekująca narodzin – Jezusa Boga-Człowieka, poczętego bez udziału męża, a za sprawą Ducha Świętego stała się nosicielem Dobrej Nowiny. Poruszenie dziecka w łonie Elżbiety na głos pozdrowienia Maryi mówi, że ludzie powinni radować się z narodzin Jej Dziecka oraz z przybycia do ich domów Jego Matki. Dom Elżbiety i Zachariasza z chwilą przybycia do niego brzemiennej Maryi został napełniony Dobrą Nowiną, a Elżbieta rozpoznaje w Maryi Matkę swego Pana.

⁂ Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za pierwszy ruch dziecka w łonie matki, którego nie może przeoczyć żadna kobieta, będąc w stanie błogosławionym.
⁂ Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, za to, że w świecie tak mało jest poszanowania dla poczętego życia.
⁂ Prosimy Cię, Jezu, abyśmy tak jak Elżbieta umieli oddawać hołd Twej Najświętszej Matce, odmawiając codziennie na Jej cześć Zdrowaś.

Modlitwa
Panie Boże, tyle razy wypowiadamy i wyśpiewujemy wiele słów na cześć Twej Matki. Tym razem pragniemy uczcić Ją nie tylko słowem, ale i naszym życiem. Pomóż nam w naszej codzienności znaleźć odpowiednie słowa także dla naszych rozmówców – bliźnich, abyśmy umieli być dla nich czułymi i dobrymi. Niech kobiety i mężczyźni umieją okazywać należyte zrozumienie dla ważnych spraw życia. Dzisiaj szczególnie myślimy o Maryi i Elżbiecie i modlimy się za wszystkie kobiety przeżywające tajemnicę macierzyństwa. Amen.

Refleksja
Czy wiecie, że dobre rozmowy kobiet mogą wzbogacić świat, a okazana im pomoc, może uczynić je wdzięcznymi? Postarajcie się zrozumieć kobietę w stanie błogosławionym i wesprzyjcie ją w jej domowych pracach i zakupach. Mężczyzno, czy umiesz rozpoznać w kobiecie twoją siostrę w wierze i podziękować Bogu za nią?