Razem przed Panem (rok 2002)
 

Razem przed Panem (rok 2002)

1. piątek 7 czerwca
Ewangelia według św. Mt 11,25-30
Wezwanie dla utrudzonych życiem

Poprzez obraz jarzma Jezus uświadamia uczniom, że są oni zaprzężeni z Nim w „jednym zaciągu”. Z Nim łatwiej jest pokonywać trudy życia. On swą Bożą mocą uzupełnia ludzką niemoc. Hojnie objawia wszystkim swą miłość i mądrość, ale najpełniej trafia do czystych serc ludzi prostych; wtedy nawet najtrudniejsze prawdy wiary stają się dla nich zrozumiałe i łatwe do przyjęcia. Jego mądrość przekazana prostaczkom nie ma nic wspólnego z ludzkimi ambicjami i zdolnościami. Jest Bożą łaską.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że w naszym codziennym utrudzeniu i zabieganiu zapominamy przyjść do Ciebie, by w Tobie znaleźć wytchnienie, lecz daremnie szukamy go gdzie indziej.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje przykazania i za skierowane do nas zaproszenie, byśmy stali się Twoimi uczniami. Pragniemy je zachowywać i przez to być uważnymi i czujnymi w drodze do Ciebie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za naszych przyjaciół i znajomych oraz za to, że możemy rozwijać się duchowo, sięgając po wartościową książkę, prasę religijną, odpowiednie programy radiowe i telewizyjne. Za to, że możemy prowadzić pożyteczne rozmowy z dobrymi i mądrymi ludźmi.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje dobre natchnienia i za nasze piątkowe wspólne modlitwy małżeńskie, podczas których możemy razem powierzać się Tobie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za tegoroczną Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; za to, że oddaliśmy siebie i naszą rodzinę Tobie i że możemy wzrastać duchowo wspierani Twoją łaską.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o szacunek i o wzajemną miłość, abyśmy potrafili dobrze wychować nasze dzieci i uchronić je od złych wyborów i bolesnych doświadczeń.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za tych, którzy znaleźli się w sytuacji skrajnie trudnej, aby szukali pomocy u Ciebie i by znaleźli ją dzięki ludziom, którzy pomogą im wyjść z ich niedostatków.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, daj nam odwagę przyjęcia wszystkiego, co dla nas przeznaczyłeś. Pokrzepiaj nas, kiedy jest nam ciężko. Daj, abyśmy doświadczali tego, że Twoje brzemię jest lekkie, a Twoje jarzmo – słodkie. Amen.

2. piątek 14 czerwca
Ewangelia według św. Mt 5,27-32
Być zawsze wiernym Prawu Bożemu

Nauczanie Jezusa o małżeństwie jest jasne i zdecydowane. On bardzo kocha człowieka i dlatego nakazuje mu: Nie cudzołóż! Nieopanowanie pociąga za sobą tragiczne skutki; każdy, kto patrzy pożądliwie na kobietę, grzeszy. To przykazanie odnosi się do obydwu płci, bo zarówno mężczyzna, jak i kobieta, mogą źle używać swojej zmysłowości.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za ludzi, którzy nie chcą przyjąć Twojej nauki o małżeństwie i nie chcą zrezygnować z grzesznych pragnień i spojrzeń.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za wszystko, co jest cudzołóstwem i rozpustą, zdradą i grzechem.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za dzisiejsze czytanie z Ewangelii; chcemy Cię za nie uwielbić i potwierdzić nasze zobowiązania, które złożyliśmy we wspólnocie Kościoła wobec Ciebie i wobec siebie nawzajem.

Dziękujemy Ci za to, że potrafimy obdarzyć naszych bliźnich dobrymi spojrzeniami, które nie rodzą złych pragnień i nie prowadzą do grzesznych czynów.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Kościół wciąż przypomina nam o Twoim słowie i uczy nas patrzenia na bliźnich z szacunkiem oraz przestrzega nas, byśmy nie szli na kompromis z grzechem.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Twoja łaska i nasz wysiłek w sprawach moralności utrzymują nas w wolności i godności dzieci Bożych.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy mieli właściwe nastawienie do osób i do rzeczy oraz abyśmy potrafili rezygnować z tego, co ma mniejszą wartość, na rzecz tego, co jest najważniejsze.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy uważnie słuchali, kiedy do nas mówisz; i abyśmy słuchali przede wszystkim Ciebie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w gęstwinie różnych wyborów nie przegrali życia, lecz abyśmy – podejmując dobre decyzje – zasłużyli na życie wieczne w Twojej chwale.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli mówić zdecydowanie o złu pornografii i abyśmy zachowali czystość spojrzenia i piękno obrazu naszych bliźnich.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, daj nam miłość, która przetrwa słabości naszego ciała, śmierć i rozłąkę i którą będziemy kochać Ciebie przez całą wieczność. Amen.

3. piątek 21 czerwca
Ewangelia według św. Mt 6,19-23
Trud nie dla moli, rdzy i złodziei

Światłem świata jest Jezus Chrystus. On jest pośród nas, aby oświecać nasze życie. Nie ukrywa się pod korcem. Jeśli Go nie dostrzegamy, pozostajemy w ciemności. Oczy mają wpuszczać światło do naszego serca i do naszej duszy. Błogosławieni czystego serca – tylko oni zobaczą Boga!

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że ciągle gromadzimy skarby na ziemi i że mamy tyle zbytecznych trosk.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za nasze nieuporządkowanie i za to, że czasami nie rozróżniamy służby Bogu od służby mamonie; światła od ciemności, serca czystego od grzesznego i zatroskania o bliźnich od rywalizacji z nimi.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że często nie jesteśmy światłem dla innych i że z takim trudem dostrzegamy Cię w naszych w bliźnich.

Prosimy Cię, Panie Jezu, żeby nigdy żaden majątek nie stał się nam przeszkodą w drodze do Twojego Królestwa; byśmy nie tracili niepotrzebnie sił dla rzeczy, które i tak kiedyś pozostawimy.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy napełniali nasze serca Tobą i gromadzili sobie skarby w niebie, a nie na ziemi.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie bali się utracić tego, co i tak przyjdzie nam kiedyś stracić; oraz abyśmy zdołali zyskać to, co będzie nam niezbędne, kiedy będziesz nas sądził z miłości. Pomóż nam zachować mądry dystans do rzeczy tego świata.

Prosimy Cię, Panie Jezu, o Twoje światło, aby ciemność nie zaślepiała naszych serc i abyśmy nie kierowali się nieuporządkowaną miłością do rzeczy i do osób.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy poprzez modlitwę i dobre czyny uchronili wielu ludzi od duchowej ciemności.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że zachęcasz nas, abyśmy częściej myśleli o niebie; i że chcesz dać nam życie wieczne.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że chcesz, abyśmy w naszych sercach umieścili Ciebie oraz naszych bliźnich.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, uczyń nas zdolnymi do codziennego oczyszczania naszych serc z rzeczy przemijających i do wypełniania ich tym, co ma wartość dla życia wiecznego. Amen.

4. piątek 28 czerwca
Ewangelia według św. Mt 8,1-4
Pokorne i ufne wyznanie wiary

Trędowaty, który zbliżył się do Jezusa, okazał Mu wielkie zaufanie. Wiedząc, że jest bardzo chory, upadł przed Nim i prosił Go o uzdrowienie: Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Pan w odpowiedzi na wiarę trędowatego bezzwłocznie dotknął go i uzdrowił. Kto przyjdzie do Jezusa jako chory – czy to na duszy, czy na ciele – ten odejdzie uzdrowiony. Ludzie są często bezsilni, by pomóc swym bliźnim, ale Jezus zawsze może pomóc.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że spotykając się z Tobą w Kościele w znakach sakramentalnych, czasami zapominamy o Twoim potężnym działaniu.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za ludzi, którzy boją się lub nie chcą się zbliżyć do Ciebie, abyś ich oczyścił i uleczył.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za ludzi, którzy nie chcą uznać, że są bardzo chorzy na duszy i że potrzebują Twej pomocy.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że możemy zwracać się do Ciebie z pokorną ufnością i z wiarą prosić Cię o wszystko.

Dziękujemy Ci, Jezu, że uczymy się pozbywać udawania i pozorów; i że w życie naszej małżeńskiej i rodzinnej wspólnoty możemy wnosić prawdę.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że poprzez częstą spowiedź uczysz nas oczyszczać się nie tylko ze zła, jakiego się dopuściliśmy, ale i z zaniedbania dobra, którego nie wykonaliśmy.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za miłość, która jest w nas, i za to, że uczysz nas dobrze z niej korzystać.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje przykazanie miłowania siebie samego oraz bliźniego.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy – podejmując nasz codzienny wysiłek – żyli jako ludzie uczciwi, wierni, hojni i pełni miłosierdzia dla siebie i dla innych.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy każdy nasz dzień zaczynali z Tobą w pokoju i radości serca, pełni chęci do życia.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za świadectwo wiary trędowatego. Wierzymy, że dasz nam to, o co Cię poprosimy i co jest pożyteczne dla naszych dusz i ciał i co jest dobre dla naszego życia teraz i w wieczności. Amen.