Razem przed Panem (rok 2002)
 

Razem przed Panem (rok 2002)

1. piątek 5 kwietnia
Ewangelia wg św. Jana 21,1-14
Posiłek dla utrudzonych uczniów

Ukazujący się apostołom zmartwychwstały Pan nie był duchem, miał ciało i był zatroskany o swoich uczniów. Pytał ich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Uderzająca jest realność tego ewangelicznego opisu. Jest to zwyczajna obecność Chrystusa; bliska, a jednak niemożliwa do zatrzymania. On zawsze interesuje się nami. Jest obecny nawet wtedy, gdy bezowocnie trudzimy się, wykonując najrozmaitsze prace. Daje nam także swoją zachętę i błogosławieństwo, oczekując od nas wiary i posłuszeństwa.

Przepraszamy Cię, Jezu, za to, że za mało w nas wdzięczności, a wiele narzekania na brak czasu, na niedostatek sił.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że nie zawsze rozpoznajemy Ciebie, nawet jeśli nasze „sieci” są pełne Twych darów.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Twoje zwyczajne i nadzwyczajne ingerencje w nasze życie; są one dla nas znakami Twej hojnej dobroci.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za zaproszenie apostołów na śniadanie: Chodźcie, posilcie się! Za to, że mogli oni jeść pieczone ryby oraz chleb, nie lękając się Ciebie. Tobie oraz naszym bliskim jesteśmy wdzięczni za wszystkie smaczne i zdrowe posiłki, podane nam w rodzinnym gronie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyś tworzył z nas wspólnotę oddanych Ci osób, abyśmy często przypominali sobie cudowny połów ryb i Twoje rozmnożenie chleba dla głodnych ludzi.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy na wzór świętego Jana – ucznia odznaczającego się bystrością poznania Ciebie i miłością – pomagali naszym bliźnim w odkrywaniu Boga.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy na wzór św. Piotra gorliwego w działaniu pociągali innych do aktywności i do bliskości z Bogiem.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, Ty w osobie Zmartwychwstałego Chrystusa, przebywającego pod osłoną znaków sakramentalnych, poruszasz w nas dobre natchnienia. Przychodzisz do nas codziennie, by nam pomagać, gdy jesteśmy zapracowani, a nie widzimy owoców naszego trudu. Prosimy, abyśmy umieli rozpoznać Chrystusa, który działa w Kościele i żyje w nas, i abyśmy słuchali z zapałem Jego słów. Amen.

2. piątek 12 kwietnia
Ewangelia wg św. Jana 6,1-15
Cudowny dar powszedniego chleba

Apostołowie sądzili, że nic nie da się zrobić, by nakarmić rzesze głodnych ludzi. Ale Pan Jezus nie pozwolił odesłać zgłodniałych, lecz kazał im usiąść do posiłku. W zdziałaniu cudu – rozmnożenia chleba i ryb – nie przeszkodził Mu też brak wiary apostołów. Wszyscy zobaczyli moc Bożą. Ta Ewangelia poucza nas, że Bóg da nam wszystko, co jest dobre, bylebyśmy mieli wiarę.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za ludzi, którzy odeszli od Boga, bo nie otrzymali od Niego żądanych świadczeń, bo nie spełniły się ich prośby i dlatego załamali się w wierze.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że uznajesz nas za swe umiłowane dzieci, że nas kochasz i obiecujesz nam życie z Tobą w Królestwie niebieskim.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wszystkie rodziny, w których nikt nie doświadcza głodu, i za ludzi sytych, którzy potrafią dzielić się swym dobrem, aby nikt nie zasypiał głodny.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że dajesz nam doświadczyć swojej bliskości poprzez niezwykłe znaki, jakie czynisz w świecie i w swoim Kościele.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy umieli – z Twoją pomocą i dzięki wysiłkowi wielu ludzi – zaradzić ludzkiej biedzie, aby nie było ludzi głodnych.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy mieli świadomość, że Ty jesteś zatroskany o naszą codzienność i o naszą wieczność dużo bardziej niż my sami.

Prosimy Cię, abyśmy potrafili skupić nasz wzrok na Bogu i nie myśleli tylko o sytuacjach, w których jesteśmy jakby zdani tylko na własne siły.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy z naszymi problemami zwracali się do Ciebie, zanim poprosimy o pomoc naszych znajomych i przyjaciół; i abyśmy pamiętali, że nasza wiara sprawdza się także w codzienności bez cudów.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, nie zważaj na naszą małą wiarę, na brak pomysłowości w zaradzeniu trudnościom życia, na brak gorliwości i na naszą słabość. Podążamy za Tobą, bo wiemy, że dajesz nam nie tylko chleb powszedni, ale i Eucharystyczny. Prosimy Cię, daj nam tak żyć, abyśmy zasłużyli na udział w Niebie z Twoim Synem Jezusem Chrystusem i z Jego Apostołami. Amen.

3. piątek 19 kwietnia
Ewangelia wg św. Jana 6,52-59
Jeść chleb życia, nie dyskutować

Słuchacze Jezusa zadziwiają nas tym, że rozmawiają, a nawet sprzeczają się między sobą o prawdę, którą usłyszeli od Jezusa. A On zapewnia, że spożywając Jego Ciało i pijąc Jego Krew, będziemy żyli na wieki. Dla zyskania życia wiecznego trzeba koniecznie tak czynić. Uczestnicząc w Eucharystii, mamy udział w Ciele i we Krwi Chrystusa.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że słuchając Twojej Ewangelii, nie zawsze jesteśmy poruszeni jej mocą, a rozmowy o niej uczyniliśmy teologicznymi dysputami i ćwiczeniem dla intelektu i dla języka.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że Biblia – słowo Boga – nas dzieli, zamiast łączyć, i że zagubiliśmy radość z szukania w niej mocy i normy postępowania dla naszego życia.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że czytając Pismo Święte lub słuchając go, nie odnosimy jego treści do naszego życia.

Prosimy Cię, Panie Jezu, by w rodzinach często czytano i rozważano Biblię oraz dogłębnie przeżywano prawdę o Twojej żywej obecności w Eucharystii.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy często korzystali z tego prawdziwego pokarmu i prawdziwego napoju, którymi są Twoje Ciało i Twoja Krew.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nie było ludzi, którzy powątpiewają o tej życiodajnej tajemnicy wiary.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy świadczyli o wierze w Twoje słowa, na kolanach adorując Cię w Eucharystii i przepraszając za zniewagi, jakich doznałeś od ludzi.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za tajemnicę naszej wiary i za to, że nie jest ważne, czy ją rozumiemy, ale czy w nią wierzymy.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że kazałeś nam spożywać Twoje Ciało i pić Twoją Krew. Nie poleciłeś podziwiać, oglądać, adorować, badać, lecz kazałeś nam Je spożywać, abyśmy mogli nasycić swój głód Ciebie.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy uwierzyli słowom Twojego Syna Jezusa Chrystusa, dziś powtarzanym z mocą we wspólnocie Kościoła. Niech one umocnią nas i naszych bliźnich tak, abyśmy zaznali pewności, że karmiąc się Ciałem Jezusa i spożywając Jego Krew, zostaniemy wzmocnieni w wierze i osiągniemy życie wieczne. Amen.

4. piątek 26 kwietnia
Ewangelia wg św. Jana 14,1-6
Dobra droga, prawda i życie

Najlepszą wiadomością dla wędrowca jest pewność, że idzie dobrą drogą do obranego przez siebie celu podróży. W dzisiejszej Ewangelii Jezus zapewnia nas, że On jest drogą, prawdą i życiem każdego z nas i że podążając za Nim, zdążamy we właściwym kierunku. Tylko przy Nim i z Nim możemy czuć się pewnie i bezpiecznie.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że wielu ludziom patrzącym dzisiaj na Kościół, jawi się on jako skostniała instytucja, w której dominują prawo, moralizatorstwo i piękne ceremonie liturgiczne.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że i z naszej przyczyny Kościół jest grzeszny, że i my hamujemy rozprzestrzenianie się Twego Ducha i Jego mocy.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś celem naszego życia i drogą do domu Ojca, gdzie jest mieszkań wiele.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za niebo – miejsce i stan pełni życia w Bogu; że mogą je osiągnąć ludzie dobrzy i święci ze wszystkich krajów, ludów i języków.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że tylu ludzi może iść do Twego królestwa swoimi drogami, realizując odmienne powołania, słuchając Twoich słów i dając się kierować Duchowi Świętemu we wspólnocie Kościoła.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że tylu ludzi tak różnorodnie się modli, a wszystkie modlitwy docierają do Ciebie i Ty wszystkich uświęcasz.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że wiele dróg prowadzi do Wszechmocnego, a miłość do naszych bliźnich tak różnorodnie jest w świecie realizowana.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że każda prawda pochodzi z tego samego źródła, jakim jest jedynie mądry Bóg.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Matkę Bożą, czczoną dzisiaj w Kościele w zaszczytnym tytule „Matki Bożej Dobrej Rady”.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby wspólnota Kościoła z mocą głosiła prawdę o Miłosiernym Bogu i o Jego potędze.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, daj nam siłę do naśladowania drogi Jezusa, do głoszenia Jego prawdy i do życia Jego życiem, aby ci, którzy na nas patrzą, mogli widzieć w nas Jego uczniów i oddawać chwałę Bogu Ojcu teraz i na wieki wieków. Amen.