Razem przed Panem (rok 2001)
 

Razem przed Panem (rok 2001)

1. piątek 02.03
Ewangelia św. Mateusza 9,14-15
Czas radości i postu

W Ewangelii porównałeś siebie, Panie Jezu, do oblubieńca, a twoich uczniów do gości weselnych. Twoje przebywanie z nimi sprawiało, że nie mogli się smucić i pościć. Dla uczniów Jana Chrzciciela nadszedł wtedy już czas smutku, a dla twoich uczniów miał on dopiero nadejść. Zmieniają się wciąż okoliczności naszego życia, tylko Ty, Panie, pozostajesz niezmienny, ten sam wczoraj, dziś i na wieki.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za to, że tyle razy wyrwałeś nas ze smutku, z utrapienia. Dziękujemy Ci za radość, jaką wszczepiasz w nasze serca, gdy zasiadamy do stołu razem jako małżonkowie i wraz z dziećmi spożywamy nasz wspólny niedzielny posiłek.

Dziękujemy za chwile, w których uzdolniłeś nas, Panie Jezu, do niesienia naszego i cudzego krzyża, oraz za wszystkie nasze spotkana z trudnościami, z cierpieniem i z postem, które przybliżyły nas do siebie i do Ciebie.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za wspólnie spędzony czas, w którym rosły nasza miłość, wiara i wzajemne zaufanie.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że nie zawsze umiemy czerpać radość z Twej obecności w Najświętszym Sakramencie i cieszyć się, że jesteś z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy, poznając cenę kroczenia drogą Bożych przykazań, każdego dnia potrafili zachować je w naszym małżeństwie i w naszej rodzinie.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy przyjmowali Ciebie w naszym małżeństwie jako jedynego Pana i Nauczyciela, działającego z mocą w swoim Kościele.

Prosimy Cię, Panie Jezu, za rodzinami i małżeństwami, w których nie ma radości, a panują w nich smutek i łzy. Niech nikt z nich dłużej nie cierpi, niech w sercach małżonków i ich dzieci zapanują wzajemna życzliwość, miłość, pokój, dobroć, a w domu niech zagości pewny byt egzystencji.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, za Twoją naukę, która jest naszą mądrością i mocą; i za to, że jesteś z nami wówczas, gdy my jesteśmy radośni i mocni, a także gdy jesteśmy słabi i gdy niedomagamy. Amen.

2. piątek 09.03
Ewangelia św. Mateusza 5,20-26
Ze sprawiedliwości do miłości

Sprawiedliwość jest cnotą. Zakłada ona, że każdemu oddaje się to, co się komu należy. Bogu należy się wszystko, a człowiekowi należy się to, czego w rozumny sposób każdy z nas domagałby się dla siebie.

Człowiek chce kochać bliźniego i pragnie być kochanym. To jest prawo każdego – być miłowanym!

Pouczasz nas, Panie Jezu, że bez miłości i miłosierdzia sprawiedliwość jest niesprawiedliwa.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że każesz nam miłować Boga z całego serca, a bliźniego jak siebie samego. Ty wszystkich nas uczysz pokoju i prowadzisz do zgody.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że uczysz nas, jak mamy miłować siebie, i dziękujemy Ci za to, że wciąż jesteśmy wzywani do ulepszania naszego życia.

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że zależy Ci przede wszystkim na ofierze naszego serca. Za to, że przyjmujesz nasze dary i modlitwy przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za wszelkie podziały w naszym małżeństwie, w rodzinie. Przepraszamy Cię również za małżonków, którzy nie żyją razem z sobą i są przekonani o swej sprawiedliwości.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby zaistniało przebaczenie i by pogłębiała się wzajemna miłość i jedność skłóconych ze sobą małżonków.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby znikał gniew, który zagraża szczęściu małżonków. Niech uczynią oni dziś pierwszy krok do wzajemnego pojednania, nawet jeśli się im wydaje, że to nie oni powinni go uczynić.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby ludzie nie oddzielali nigdy miłości do Boga od miłości do bliźniego.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby ludzie dążyli do dzielenia się z innymi tym, co posiadają, aby nie było skandalicznych nierówności, przywilejów, istniejącego obok siebie luksusu i głodu; aby nie panoszył się ucisk i wykorzystywanie słabych.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nie było społeczeństw, małżeństw, rodzin, które głoszą wiarę i żyją w niesprawiedliwości. Szczerze żałujemy, Panie, z powodu naszej codziennej małej i tej dużej niesprawiedliwości. Amen.

3. piątek 16.03
Ewangelia św. Mateusza 21,33-46
Owocująca winnica życia

Ewangeliczną przypowieścią pouczasz nas, Panie Jezu, że także i nas uczyniłeś zarządcami naszej małżeńskiej wspólnoty – jakby winnicy Pańskiej, która powinna wydać we właściwym czasie swe dorodne owoce. Wciąż przemawiasz do nas przez wydarzenia, przez dobre natchnienia i spotkanych na naszej drodze życia ludzi. Ale my – jak ludzie z przypowieści – czasami te głosy zagłuszamy i nie interesujemy się Tobą, Twoim słowem, poselstwem i wysłannikami, objawiającymi nam świętą wolę Boga.

Dziękujemy, że uświadamiasz nam, Panie Jezu, iż nasz dom, nasza rodzina, nasze małżeństwo jest przede wszystkim Twoją własnością, o którą Ty masz wielkie staranie, i że Ty chcesz naszej świętości.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za nasze nieodpowiednie zachowanie się wobec Ciebie i Twego żywego słowa, kierowanego do nas na Świętej Liturgii i wtedy, gdy czytamy Pismo Święte w domu.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za nasze lenistwo i za to, że zwykle dajemy sobie tylko to, co jest konieczne, a zapominamy o hojności.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za nasze minimum wysiłku podejmowanego na rzecz naszego wspólnego małżeńskiego dobra.

Wybacz nam, Panie Jezu, że mamy może zbyt wiele różnych funkcji i zajęć poza naszą wspólnotą małżeńską, a zaniedbujemy to, co najważniejsze – spotkanie z Tobą, z naszymi dziećmi i ze sobą we wzajemnej rodzinnej miłości.

Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, aby w naszych rodzinach nie było opozycji, buntu i nieposłuszeństwa wobec Ciebie, lecz by panowały w nich ufna, żywa wiara i wrażliwość na bliźniego.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie tylko nie przejmowali się tym: jak żyjemy, ale byśmy często pytali siebie: Po co? i dla Kogo żyjemy?

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy żyjąc w społeczeństwie supermarketów i cen, nie zapomnieli o prawdziwych wartościach, które jedynie mogą nadać znaczenie i orientacje temu wszystkiemu, co czynimy i kim jesteśmy. Amen.

4. piątek 23.03
Ewangelia św. Marka 12,28-34
Miłość jest najwięcej warta

Dobrze jest, gdy ludzie pytają Jezusa o najważniejsze sprawy i zwracają się ze swymi pytaniami do Niego. On jak kiedyś, tak i dzisiaj, udziela odpowiedzi na postawione Mu pytania i chce, abyśmy, żyjąc według Jego nakazów, weszli do Królestwa Bożego.
Pouczasz nas, Panie Jezu, że nic nie może się równać z miłością okazywaną bliźniemu. Uczysz nas także, iż u Boga zarówno nakaz, jak i groźba, są przejawem Jego miłości. Ty chcesz, abyśmy zawsze traktowali poważnie Boże przykazania i zachowywali je.

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że żądasz od nas miłości nie byłe jakiej, ale ze wszystkich sił, z całej duszy, z całego serca i że chcesz, abyśmy miłowali Ciebie całym umysłem oraz całą naszą mocą.

Dziękujemy za spotkanych na naszej drodze ludzi pełnych duchowych i materialnych potrzeb i za to, że możemy sobie ująć i im coś dać, okazując im hojną miłość.

Bądź uwielbiony, Panie Jezu, że możemy Ci dawać naszą miłość i że zawsze dociera ona do Ciebie przez serce i ręce drugiego człowieka.

Prosimy Cię, Panie Jezu, żeby z naszych słów o miłości zawsze rodziły się dobre czyny.

Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy w naszej Ojczyźnie nie tylko mówili o miłości, ale aby ona była zawsze widoczna w naszym życiu społecznym, w trosce o ludzi biednych, chorych, starych, więźniów, samotne matki, ludzi szukających pracy i emigrantów.

Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nasza miłość była hojna, żarliwa, szczera; aby była naszym głównym przykazaniem, by nie oziębła i by świat nie musiał drżeć z chłodu.

Daj nam, Panie Jezu, siły, byśmy byli świadkami Twojej miłości, bo Ty, Panie Jezu, przyszedłeś, aby zapalić ogień na ziemi.

Wierzymy, Panie Jezu, że przykazaniem Twoim jest miłowanie innych. Ta wspaniała zdolność jest też w nas. Prosimy Cię, daj nam moc do miłowania siebie i naszych trudnych bliźnich.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że powierzyłeś nas sobie nawzajem, abyśmy pomagali sobie w osiągnięciu zbawienia. Amen.

5. piątek 30.03
Ewangelia św. Jana 7,1-2.10.25-30
Nie ukrywać prawdy o Jezusie

Utrwalone własne wyobrażenia i opinie o Mesjaszu wśród wielu ludzi współczesnych Jezusowi były o wiele mocniejsze niż Jego głos i Jego czyny, którymi On przekonywał idących za Nim, że jest Synem Bożym.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu Chryste, że choć Twój przykład życia i Twoje słowo są dla nas jasne, to jednak często nie zgadzamy się z Tobą i mamy nasze własne wyobrażenia Ciebie. Zawsze jest „coś”, co nam bardziej odpowiada niż Twój nakreślony w Ewangelii wizerunek.

Przepraszamy Cię, Panie Jezu, że tyle jest jeszcze niezgody wśród ludzi co do wyjaśniania Twoich słów i czynów, że zamiast posiewu wiary wśród nich, w ich serca i umysły siejemy także niepewność.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że Ty jesteś Synem Ojca, naszą drogą do Niego, naszym Sędzią i Zbawcą.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że już poznaliśmy Cię dzięki łasce Bożej i wiemy, że jesteś Bogiem i Człowiekiem. Mamy okazję Cię poznawać coraz lepiej we wspólnocie modlącego się Kościoła.

Prosimy Cię, Panie Jezu Chryste, spraw, abyśmy Twoją naukę przemieniali w czyn w naszym codziennym życiu, zwłaszcza tam, gdzie napotykamy na niezrozumienie i trudności w jej przyjęciu.

Prosimy Cię, Panie Jezu, niech inni dzięki nam poznają i ukochają Ciebie. Niech dowiedzą się, że Bóg Cię posłał dla zbawienia świata. Oby dzięki naszej żywej wierze pomiędzy ludźmi pomnażała się jedność, będąca świadectwem łączności z Tobą.
Panie Jezu, w świecie, w którym słowo służy często okłamywaniu, w świecie, w którym ludzi ceni się nie według tego, kim są, ale jak się pokazują, pragniemy my, chrześcijańscy małżonkowie dawać świadectwo prawdzie. Chcemy żyć tak, aby inni widzieli, że prawda jest dla nas prawdziwą wartością i że na niej opieramy nasze życie.

Szczerze przepraszamy Cię, Panie Jezu, za wszystkie kłamstwa i pozory prawdy w naszym życiu. Amen.