Modlitwa przed i po posiłku
 

Modlitwa przed i po posiłku

Pobłogosław, Panie Boże, nas, pobłogosław ten posiłek i tych, którzy go przygotowali, i naucz nas dzielić się chlebem i miłością z tymi, którzy tego potrzebują. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Pobłogosław, Panie Boże, nas i te dary, które z Twej szczodrobliwości spożywać mamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Boże, dzięki Ci składamy,
Za to, co pożywać mamy.
Ty nas żywić nie przestajesz,
Pobłogosław, co nam dajesz. Amen.

MODLITWA PO POSIŁKU

Dziękujemy Ci, dobry Boże, za ten posiłek i za wszelkie dobro,
jakie nam dajesz. Spraw, abyśmy umocnieni Twoimi darami, lepiej Tobie i ludziom służyli. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Dzięki Ci, Boże, za te dary, któreśmy z dobroci Twojej spożywali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo:

Chwała Tobie, cześć i dzięki
Za posiłek z Twojej ręki.
Dobry Boże, dzięki masz,
Za to, co spożywać dasz. Amen.