Krótka Droga Krzyżowa
 

Krótka Droga Krzyżowa

Odmówić: Wielbimy Cię Panie i błogosławimy Tobie,
żeś przez święty krzyż Twój, świat odkupić raczył.
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Stacja I – Jezus na śmierć skazany

Niech każde Jezu, me cierpienie Nagradza Ci niesłuszne oskarżenie.

1

Stacja II – Jezus bierze krzyż na ramiona swoje

Jezu, niech ciężar krzyża Twego
Powstrzyma mnie od grzechu wszelkiego.

2
Stacja III – Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem

Chociaż ciężkim krzyżem obciążony
Jezu, wierzę, żeś Ty Bóg wcielony.

3
Stacja IV – Jezus spotyka Matkę swoją

Przez Twoje Jezu, z Matką spotkanie
Udziel mi w dobrym wytrwanie.

4
Stacja V – Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi

Przez cierpliwość o Jezu, w utrapieniu,
Niech Ci pomagam w krzyża noszeniu.

5
Stacja VI – Weronika ociera twarz Jezusowi

Twoje Jezu, skrwawione
Oblicze Pragnę czcić przez całe życie.

6
Stacja VII – Jezus po raz drugi upada pod krzyżem

Za ciężkie moje przewinienia
Ofiaruję Ci, Jezu me upokorzenia.

7
Stacja VIII – Jezus pociesza płaczące niewiasty

Niech twoje Jezu, słowa pociechy
Milsze mi będą nad wszelkie uciechy.

8
Stacja IX – Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem

Jezu, za grzechy serdecznie żałuję
Poprawę życia mego obiecuję.

9
Stacja X – Jezus z szat obnażony

Jezu, haniebnie z szat obnażony,
Bądź za to stokroć uwielbiony.

10
Stacja XI – Jezus do krzyża przybity

Przez Twe do krzyża przybicie,
Daj, Jezu grzechów obmycie.

11
Stacja XII – Jezus umiera na krzyżu

Jezu na krzyżu umierający
Bądź przy mnie konającym.

12
Stacja XIII – Jezus z krzyża zdjęty

Maryjo, Ciebie proszę
Niech Jezusa w sercu noszę.

13
Stacja XIV – Jezus do grobu złożony

Jezu zamknięty w grobie
Oddaje się całkiem Tobie.

14

Tekst tej drogi krzyżowej ks. majora W. Święcickiego, znajduje się w „Śpiewniczku Kościelnym Żołnierza Polskiego” wydanym we Fryburgu, 1941 r.