Krótka Droga Krzyżowa

AUTOR:
DATA:
6 maja 2001
KATEGORIE:
Aktualności
WYRAZY:
Wyrazów: 281
CZAS CZYTANIA:
2.3 min.

Odmówić: Wielbimy Cię Panie i błogosławimy Tobie,
żeś przez święty krzyż Twój, świat odkupić raczył.
Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Stacja I
Jezus na śmierć skazany
Niech każde Jezu, me cierpienie Nagradza Ci niesłuszne oskarżenie.

Stacja II
Jezus bierze krzyż na ramiona swoje
Jezu, niech ciężar krzyża Twego
Powstrzyma mnie od grzechu wszelkiego.

Stacja III
Jezus po raz pierwszy upada pod krzyżem
Chociaż ciężkim krzyżem obciążony
Jezu, wierzę, żeś Ty Bóg wcielony.

Stacja IV
Jezus spotyka Matkę swoją
Przez Twoje Jezu, z Matką spotkanie
Udziel mi w dobrym wytrwanie.

Stacja V
Szymon pomaga nieść krzyż Jezusowi
Przez cierpliwość o Jezu, w utrapieniu,
Niech Ci pomagam w krzyża noszeniu.

Stacja VI
Weronika ociera twarz Jezusowi
Twoje Jezu, skrwawione
Oblicze Pragnę czcić przez całe życie.

Stacja VII
Jezus po raz drugi upada pod krzyżem
Za ciężkie moje przewinienia
Ofiaruję Ci, Jezu me upokorzenia.

Stacja VIII
Jezus pociesza płaczące niewiasty
Niech twoje Jezu, słowa pociechy
Milsze mi będą nad wszelkie uciechy.

Stacja IX
Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
Jezu, za grzechy serdecznie żałuję
Poprawę życia mego obiecuję.

Stacja X
Jezus z szat obnażony
Jezu, haniebnie z szat obnażony,
Bądź za to stokroć uwielbiony.

Stacja XI
Jezus do krzyża przybity
Przez Twe do krzyża przybicie,
Daj, Jezu grzechów obmycie.

Stacja XII
Jezus umiera na krzyżu
Jezu na krzyżu umierający
Bądź przy mnie konającym.

Stacja XIII
Jezus z krzyża zdjęty
Maryjo, Ciebie proszę
Niech Jezusa w sercu noszę.

Stacja XIV
Jezus do grobu złożony
Jezu zamknięty w grobie
Oddaje się całkiem Tobie.

Tekst tej drogi krzyżowej ks. majora W. Święcickiego, znajduje się w „Śpiewniczku Kościelnym Żołnierza Polskiego” wydanym we Fryburgu, 1941 r.

UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy