Razem przed Panem (rok 2000)
 

Razem przed Panem (rok 2000)

1. piątek 1.12
Ewangelia św. Łk 21,29-33
Niebo i ziemia przeminą

Zapewniasz nas, Panie Jezu, że wszystko, co postrzegają nasze oczy, kiedyś przeminie. Nawet cudowny kosmos przestanie istnieć, ale Twoje słowo będzie trwać wiecznie. Ludzie nauczyli się rozpoznawać bliskość lata, widząc zbierające się do życia nabrzmiałe pączki drzewa figowego. Panie Jezu – my, Twoi uczniowie uczymy się odczytywać znaki zbliżającego się Królestwa Bożego w świecie, w którym żyjemy, w naszej rodzinie i w nas samych.
Dzisiaj, Panie, dziękujemy Ci za Eucharystię, która przypomina nam o Twoim przychodzeniu do nas i o ostatecznym kiedyś powtórnym Twoim nadejściu.
Dziękujemy Ci za Pismo Święte. Twoje słowo, które oświeca nasze małżeńskie życie, jest dobre do napominania nas i daje nam poczucie bezpieczeństwa i Twego pokoju.
Prosimy, Panie Jezu, abyśmy umieli rozpoznać naszą nową porę życia, gdy zbliżać się będziesz do nas, aby wprowadzić nas w wieczność.
Dzisiejszego wieczora modlimy się także za tych, którzy nie są przygotowani na spotkanie z Tobą, a nastał już dla nich czas odejścia, aby czym prędzej zrozumieli, że ziemia dla nich przemija. Amen.

2. piątek 8.12
Ewangelia św. Łukasza 1,26-38
Bóg znakami potwierdza swe słowo

Nowy etap historii zbawienia zaczął Bóg od Maryi, posyłając do Niej anioła. Maryja zezwoliła Bogu na to, by w Jej życiu wykonał się Jego plan. Panie Boże, my małżonkowie czasami lękamy się planu z nieba względem nas, bo zapominamy, że możemy też znaleźć łaskę u Boga, a to jest przecież możliwe dla każdego. Modlimy się dzisiaj za wszystkich małżonków, aby najważniejsze było dla nich to, czego od nich chce Bóg, i aby potrafili rozmyślać nad Jego słowem, a nie kochali tylko swoich planów, przyzwyczajeń i wygód. Niech modlitwa Anioł Pański przypomina nam, do kogo należy człowiek i kto ma do niego największe prawo.
Prosimy Cię, Panie Jezu, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, abyśmy zawsze czcili tę Niewiastę pełną Łaski, szanując także w nas łaskę Bożą.
Panie Jezu, dziękujemy Ci za wszystkie Twoje obietnice dane ludziom i za to, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dziękujemy Ci też za to, że doświadczamy na co dzień, iż Ty jesteś z nami.
Szczerze Ciebie prosimy, Panie Jezu, abyśmy potrafili żyć w łasce uświęcającej w naszym małżeństwie i byśmy dbali o ten stan duszy także dla naszych dzieci.
Modlimy się także za tych małżonków, którzy odczuwają opór w przyjęciu woli Boga i nie mogą mieć dzieci, abyś ich umocnił w wierze i w miłości wzajemnej.
Miłość jest darem. Nasze życie małżeńskie jest płodne, owocne i ma przyszłość przed sobą. Bądź za to uwielbiony, Panie. Amen.

3. piątek 15.12
Ewangelia św. Mateusza 11,16-19
Ustrzec się złego, przekornego sprzeciwu

Panie Jezu, pokolenia ludzi podobnych do rozkapryszonych dzieci na rynku, które nie chcą się bawić bez względu na to, jaką grę im się proponuje, były już za Twoich dni i byłeś tym zasmucony. Surowe nauczanie Jana Chrzciciela nie podobało się wielu, podobnie zresztą jak Twoje łagodne nauczanie, które też nie zostało przyjęte przez wszystkich, mimo iż działałeś liczne znaki wśród swego ludu.
Przepraszamy Cię, Panie Jezu, za to, że były w naszym życiu takie chwile, kiedy opuszczał nas zapał i chęć do czynienia czegokolwiek dobrego, że pojawiała się duchowa pustka i my sami mnożyliśmy różnorakie trudności, byliśmy leniwi, oporni, kapryśni i nie poruszała nas radość, a daleko było do łez.
Prosimy Cię, Panie, abyśmy w Tobie znajdowali siły do prowadzenia dzisiaj życia godnego Twych uczniów i uczennic oraz byśmy zawsze dawali się poruszyć Twemu słowu.
Prosimy Cię, Panie Jezu, abyśmy nie kierowali się w życiu własnymi uprzedzeniami i przekorą, aby nasze serca nie były pogrążone w przewrotności i aby nie było ludzi obojętnych na Twoje słowo.
Dziękujemy Ci za to, że rozgrzewasz nasze serca, że wlewasz w nie nadzieję i zapał do takiego działania, abyśmy nie stali bezczynni na „rynku świata”. Amen.

4. piątek 22.12
Ewangelia św. Łukasza 1,45-56
Gdy Bóg czyni wielkie rzeczy

Słowa wypowiedziane przez Maryję u Elżbiety wyjaśniły ludziom spełnienie się istniejącej od dawna Bożej obietnicy. Miłosierdzie Jego trwa z pokolenia na pokolenie. Bóg zbawia swój lud. Jest On Bogiem nie tylko miłosierdzia, ale i sprawiedliwości, który zgłodniałych nasyca, wywyższa uniżonych, a bogatych odprawia z niczym. Przepraszamy Cię, Panie Boże, że zapomnieliśmy nieraz o takim wyobrażeniu Ciebie w naszym małżeństwie i domu rodzinnym.
Przepraszamy Cię, Boże, za wszystkich ludzi, którzy wywyższając się boleśnie poniżają innych, a swoje zło zawijają w szaty sprawiedliwości.
Prosimy Cię, Panie Jezu, aby nasza mowa przynosiła bliźnim radość i pożytek duchowy, gdy z nimi rozmawiamy.
Prosimy Cię, Jezu, aby w świecie i w naszej Ojczyźnie panowały prawda i sprawiedliwość.
Wielbimy Cię, Panie Boże, za dary, które mamy od Ciebie: za zdrowie, za pracę i za dary duchowe, którymi nas ubogaciłeś: za rozum, pamięć i wolę.
Dziękujemy Ci, Maryjo, za to wszystko, co Bóg dał ludziom za Twoim pośrednictwem. Amen.

5. piątek 29.12
Ewangelia św. Łukasza 2,22-25
Czas ofiarowania

Dziecię Jezus, które Maryja i Józef przynieśli do świątyni, aby poświęcić Je Bogu, uzmysławia nam, małżonkom, że dzieci nie są naszą wyłączną własnością i że nie można ich zatrzymać tylko dla siebie, lecz trzeba je zanieść do świątyni, by ofiarować je Bogu.
Prosimy Cię, Panie Boże, aby wszystkie matki, które wydały dzieci na świat, były zawsze szanowane i kochane oraz aby z całego serca miłowały swoje dzieci.
Prosimy Cię za wszystkie dzieci i za młodzież z trudnych domów, w których jest wiele problemów: niezgody, kłamstwa, niewierności, alkoholu, biedy duchowej i materialnej, abyś miał ich w swej szczególnej opiece i aby dane im było należne wychowanie i wykształcenie.
Za wszystkich ludzi, którzy ofiarowują bliźnim coś wielkiego czy małego, dziękujemy Ci, Panie Jezu.
Prosimy, pomagaj nam zawsze zachowywać w naszej rodzinie i w społeczeństwie Twe święte prawa. Amen.

WSTĘP 2001 ROK 2002 ROK