Razem przed Panem (rok 2000)
 

Razem przed Panem (rok 2000)

1. piątek 6.10
Ewangelia św. Łukasza 10,13-16
Przyjąć Jezusa i słuchać Go uważnie

Panie Jezu, w wielu wioskach i miastach są liczni Twoi uczniowie; my do nich należymy. Przyjmujemy do naszych serc Ciebie i staramy się żyć tak, jak nas uczysz w głoszonej nam Dobrej Nowinie.
Modląc się dzisiaj, uświadamiamy sobie, że nasze poznawanie prawdy o Bogu za pośrednictwem Biblii jest dla nas zaszczytem, korzyścią oraz wielką odpowiedzialnością.
Pragniemy czynić wszystko, aby w naszej rodzinie Biblia była czytana, aby rozważane było jej zbawcze słowo i by panował w nas duch nawrócenia. Abyśmy naszym dzieciom umieli przekazać szacunek dla tej czcigodnej księgi życia. Katechizując dzieci, pragniemy, aby odznaczały się miłością wobec Boga i bliźnich oraz należną czcią wobec Twego zapisanego słowa. Dzisiaj modlimy się za wszystkich, którzy przekazali nam prawdę o Bogu i ofiarowali nam Jezusowe ewangeliczne przesłanie.
Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za Ewangelię, za tę sztafetę słowa, przekazywaną odważnie przez pokolenia, także w naszej rodzinie.
Dziękujemy za możliwość słuchania, czytania i rozważania Twych słów, zawartych w Biblii.
Panie Jezu, pomóż nam z głęboką wiarą słuchać Ciebie, nigdy nie gardzić Twoim słowem oraz ludźmi, którzy z Twojej woli nam je głoszą.
Prosimy, abyśmy niedoskonałościami ludzi głoszących nam prawdę o Bogu nigdy nie tłumaczyli naszego lenistwa oraz braku uwagi w słuchaniu i przyjęciu Twych słów.
Panie Jezu, przepraszamy Cię za wszystkich, którzy byli przeszkodą i zgorszeniem dla innych w skutecznym przyjęciu Twego Słowa.
Prosimy, aby zatwardziałość serc nie oddalała ludzi od Boga. Bądź, Panie, błogosławiony za początek i wzrost wiary w nas i w naszych bliźnich.
Prosimy o umiejętność wzajemnego, uważnego i życzliwego mówienia i słuchania siebie w naszym domu. Amen.

2. piątek 13.10
Ewangelia św. Łukasza 11,15-26
Stosować dobrą – Bożą metodę działania

Panie Jezu, wiemy, że nie można mocą diabła wypędzić diabła, można to uczynić tylko mocą Bożą. Takie przesłanie niesie nam Ewangelia, będąca tematem naszej wspólnej małżeńskiej modlitwy.
Ludzie okłamują siebie, gdy myślą podobnie, jak myśleli faryzeusze. Diabeł z diabłem nie jest w niezgodzie. Szatan łączy swe siły, aby zaatakować z mocą.
W kolejny piątek miesiąca łączymy naszą wspólną modlitwę – męża i żony – oraz prosimy naszych znajomych i bliskich, aby wspierali nas w jej praktykowaniu. Niech będzie ona skutecznym lekarstwem i pomocą w walce z zakusami diabła w wielu modlących się tak wspólnie małżeństwach i rodzinach.
Modląc się razem tym fragmentem Ewangelii, coraz wyraźniej odkrywamy, że istniejącego zła w naszej rodzinie nie można pozbyć się skutecznie, wypędzając je naszym gniewem. Nie można uspokoić naszych dzieci krzykiem, złością i naszym niepokojem, przenoszonym na nie. Ubliżania nam przez bliźnich nie można zatrzymać naszym im ubliżaniem, a przewrotności cudzej nie da się powstrzymać naszą przewrotnością. Zło w innych nie może być usunięte naszym złym postępowaniem. Grzech cudzy i nasz może być zgładzony, obmyty i usunięty tylko pod wpływem mocy Bożej. Lekarstwem przeciw szatanowi i jego mocy może być tylko Chrystus!
Panie Jezu, lękamy się szatana i jego zła, ale mamy też wiarę, że z Tobą możemy nad nim zapanować.
Prosimy, Panie Jezu, abyśmy w wale o dusze i ciała nie byli letni, neutralni, lecz odważni i gorliwi.
Prosimy, abyśmy Tobą mocni pomogli sobie nawzajem w porzuceniu tego, który dzieli – diabła, który kłamie i jest nazwany antychrystem.
Prosimy, abyśmy umieli rozpoznać metody działania księcia ciemności, który jest zawsze przeciw Chrystusowi i jest także przeciwnikiem naszym oraz jest nieprzyjacielem naszej ludzkiej natury.
Wzywamy Ciebie, Panie Jezu, abyś był blisko przy nas, oraz ponawiamy nasze przyzwolenie, abyś był naszym Panem, i wyrzekamy się wszystkich spraw diabła. Nie chcemy być niedbali, nie chcemy lekkomyślnie i z własnej winy narażać się na jego zakusy i ataki.
Prosimy, Panie Jezu, o moc pozbywania się naszych złych nawyków i nieuporządkowanych przywiązań do rzeczy i osób.
Prosimy, abyśmy szerzące się kłamstwo naprawiali prawdą, bezprawie miłością i sprawiedliwością, skąpstwo wynagradzali hojnością. Taka jest Twoja logika: ubóstwo wzbogaca; służba bliźnim czyni wielkim; przegrana krzyża zwycięża; śmierć ożywia.
Chroń nas zawsze od złego ducha w naszym sercu i w naszym domu. Amen.

3. piątek 20.10
Ewangelia św. Łukasza 12,1-7
Być świadkami Bożego Królestwa

Podczas naszej wspólnej modlitwy małżonków jesteśmy zachęceni przez Ciebie, Panie Jezu, abyśmy w naszym życiu wystrzegali się faryzejskiej obłudy. Taka postawa zagrażała kiedyś skuteczności Twej misji i obecnie może spowodować wiele szkód w naszych relacjach z bliźnimi.
Chcemy uchronić naszą więź z najbliższymi od dwulicowości i kwasu złości, od nieufności, intryg, plotek, od półprawd i nieżyczliwości, od wygórowanych ambicji i od zazdrości, od zgorzknienia i od zawziętości w małżeństwie i w rodzinie.
Pomóż nam, Panie, strzec naszego serca i domu, aby żadna z faryzejskich postaw nie ogarniała nas tam, gdzie się modlimy, pracujemy i odpoczywamy. Pragniemy ożywiać naszą wiarę, pobożność i być ludźmi odważnymi w szukaniu dobra oraz pomagającymi sobie wzajemnie w jego realizacji.
Dodaje nam odwagi Twoje, Panie, zapewnienie, że jesteśmy ważniejsi niż wiele wróbli, bo wiemy, że Ty nas kochasz i zawsze nas podtrzymujesz, gdy odczuwamy lęk.
Prosimy, pomóż nam i naszym bliźnim unikać i wyzbywać się grzechów, abyśmy po śmierci nie zostali wyłączeni z oglądania Twojej chwały, którą dla nas przygotowałeś.
Boże pokoju, daj nam Twój pokój i obdarzaj nas nim w naszej rodzinie, o to Cię prosimy z wiarą. Amen.

4. piątek 27.10
Ewangelia św. Łukasza12,54-59
Dobrze przewidywać i rozeznawać swój czas

Panie Jezu, coraz lepiej poznajemy wygląd nieba i ziemi. Umiemy korzystać ze zdobyczy cywilizacji i techniki, aby ułatwić sobie i innym życie. Zapoznajemy się z codziennymi prognozami pogody, aby móc odpowiednio się ubrać i dobrze planować nasze zajęcia. Sporządzamy budżet domowy, aby móc należycie inwestować i oszczędnie wydawać nasze wspólnie zapracowane pieniądze.
Zachęcasz nas, Panie Jezu, abyśmy w życiu duchowym także umieli przewidywać i rozpoznawać znaki czasu. Abyśmy potrafili rozeznać, co może jeszcze pogłębić naszą więź z Tobą, a co może jej zagrażać.
Wiesz, Panie Jezu, że wraz z upływem naszych lat w małżeństwie i ze wzrostem zebranego w nim doświadczenia umiemy ocenić, kiedy było w nim lepiej lub gorzej, kiedy się zagubiliśmy, szukając tylko swego, kiedy wspólnie pobłądziliśmy i kiedy powstały zawinione milczenie, łzy, przygnębienie, zmęczenie, zniechęcenie, pustka, i kiedy także został zażegnany małżeński kryzys. Przez wspólnie przeżywane dni, tygodnie, miesiące, lata nauczyliśmy się tak wiele o sobie, potrafimy lepiej kochać siebie; umiemy przebaczać i wzajemnie sobie pomagać.
Dziękujemy Ci, Jezu, za pobłogosławioną przez Ciebie naszą miłość i za jej owoce, tj. za nasze dzieci – przyczynę naszej radości, zmartwień i trosk.
Dziękujemy za to, że prowadzisz nas wszystkich drogą pokoju i łaski.
Prosimy, abyśmy, pracowicie siejąc Twoje słowo w serca naszych dzieci, umieli zebrać jego dorodne owoce.
Panie Jezu, niech wszystkie matki i wszyscy ojcowie strzegą świętości swych rodzin. Wybaw je od zepsucia grzechu i wysłuchaj modlących się razem małżonków; prosimy Cię o to z wiarą.
Panie Jezu, prosimy, aby zwaśnione małżeństwa się pogodziły i by przeprosiły siebie i Ciebie.
O Panie, serca, w których mieszkasz, są domem Twojej chwały i niech tak będzie w naszym domu. Amen.