Pierwszy chrześcijański męczennik
 

Pierwszy chrześcijański męczennik

Przeczytaj rozdziały: 6 i 7 z Dziejów Apostolskich i w skupieniu rozpocznij medytację.

Szczepan, jako pierwszy uczeń Jezusa, poniósł męczeńską śmierć i zainicjował wielowiekową drogę męczenników Kościoła. Wybrany został z sześcioma innymi uczniami na diakona i przeznaczony do pomocy apostołom. Opiekował się ludźmi ubogimi, aby nikt w małej wspólnocie Kościoła jerozolimskiego nie cierpiał głodu i niedostatku. Pełen Ducha Świętego przemawiał płomiennie, napominał Żydów, działał cuda i wielkie znaki. Za gwałtowne wystąpienie, odsłaniające prawdę o przodkach Żydów i o nich samych, został wypędzony z Jerozolimy i ukamienowany. Jego słowa nie spodobały się Żydom, gdy przemawiając do Sanhedrynu napominał: /Wy/… Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy! Któregoż z proroków nie prześladowali wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, którzy przepowiadali przyjście Sprawiedliwego. A wyście zdradzili Go teraz i zamordowali. Wy, którzyście otrzymali Prawo za pośrednictwem aniołów, lecz nie przestrzegacie go.

Szczepan był bardzo odważnym człowiekiem. Imię jego po grecku znaczy Stefanos, co oznacza wieniec. Spośród wybranych diakonów zdecydowanie wyróżniał się gorliwością. Śmierci niewinnego diakona, poza murami Jerozolimy, towarzyszył wielki krzyk rozwścieczonych Żydów i zbiorowe szaleństwo rzucania w niego zamaszyście kamieniami. Żydom zawsze dobrze wychodziło rzucanie kamieni i obelg na niewinnych ludzi, tak samo jak wydawanie na nich wyroków śmierci. Tak było kiedyś z prorokami, z Jezusem i tak było ze Szczepanem podczas jego egzekucji. Złożone szaty oprawców u stóp Szawła – aby nie krępowały ruchów w wymierzaniu samosądnej śmierci – świadczą o ich zbiorowym przemyślnym działaniu i o wielkiej zawziętości. Imponująca jest postawa Diakona, gdy umiera odważnie i przebacza swoim zabójcom.

 Medytuj postawę Szczepana modlącego się za oprawców, aby Bóg im nie poczytał tego grzechu. Szczepan, upadając pod gradem kamieni, widział otwarte Niebo, a w nim Syna Człowieczego. Nie przeocz faktu jego przelanej krwi – daniny miłości. W ten sposób odwdzięczył się Jezusowi za Jego przelaną krew. Jesteś wyznawcą Chrystusa, a obowiązkiem każdego wyznawcy jest odważnie wśród ludzi głosić Boga i umacniać Jego Królestwo na ziemi. Jakie jest twoje zaangażowanie płynące z Ewangelii w świecie, w którym żyjesz? Czy zdarza ci się napominać kogoś, gdy widzisz, że on błądzi, zatraca się w nienawiści i złości, a jego uczynki nie chwalą Ojca wszystkich ludzi, który jest w niebie? Jak ty darowujesz winy innym? Szczepan kamienowany przez wrogów modlił się za nich. Pomyśl, w czym pociąga cię przykład życia i śmierci tego młodzieńca. Często chcielibyśmy usunąć krzyż z Ewangelii i z naszego życia. Nie ma łatwego chrześcijaństwa, bez obowiązków, bólu i krzyża. To mądrość krzyża i pomoc Ducha Świętego uczyniły Szczepana człowiekiem wrażliwym na grzeszność świata, w którym żył, na świętość i na potrzeby bliźnich. On na wierność Boga odpowiedział swą wiernością i to aż do swej męczeńskiej śmierci. Medytację zakończ modlitwą, aby jeszcze bardziej we współczesności ożywiała się działalność Kościoła, dającego ludziom chleb powszedni i Chleb Żywota oraz piękne świadectwo wiary wspólnoty pierwszych chrześcijan.