Pomyśl, rozeznaj,czy Bóg nie powołuje Cię, byś był jezuitą?

AUTOR:
DATA:
16 lipca 2000
KATEGORIE:
Aktualności, Jezuici
WYRAZY:
Wyrazów: 432
CZAS CZYTANIA:
2.4 min.

Powołanie jest wielkim misterium wiary. Dotyczy zawsze dwóch osób: wzywającego i przyjmującego wezwanie. Jest to wolny akt wyboru, dokonany przez Boga i człowieka. Powołanie powszechne jest powołaniem wszystkich ludzi do osobowego rozwoju, do życia we wspólnocie Kościoła, do świętości. Są też powołania do specjalnych form życia i służby innym: do małżeństwa, określonej pracy zawodowej, do służby w Kościele.

Pójść za głosem powołania, to dokonać wyboru określonej formy życia, wyrzekając się wszystkiego, czego nie da się z danym powołaniem pogodzić, a potem czynić wszystko, by przez całe życie być mu wiernym. Wierzymy, że Bóg sam angażuje się w życie i w los każdego człowieka powołanego, dlatego to wezwanie nazywamy łaską powołania.

Drogi Maturzysto, Studencie, Młodzieńcze! Chrystus pragnie twojego szczęścia i zbawienia wszystkich ludzi. On nie chce wymuszać, byś poszedł za Nim. Sam musisz dokonać dobrego wyboru odnośnie twojej drogi życiowej. Kim będę, co będą robił wżyciu, na jakiej drodze osiągnę zbawienie i pomogę w osiągnięciu szczęścia wiecznego innym? To bardzo ważne pytania! Pytaj w twojej modlitwie codziennej: Panie, kim chcesz mnie mieć?

Czy On w swych odwiecznych zamiarach nie kieruje do Ciebie wspaniałego wezwania, wypowiadając Twoje imię z wyraźnym zaproszeniem Pójdź za Mną? Może Chrystus pragnie, byś dla Niego się trudził i pozostawił swoich bliskich. Byś kochał nade wszystko Jego, byś dla Niego gotów był doznawać upokorzenia.

Módl się żarliwie i szukaj ludzi, którzy pomogą ci w rozeznaniu – być może bardzo delikatnego – głosu Boga, zapraszającego do zbawiania świata z twoim udziałem. Jako jezuicka wspólnota ojców i braci pragniemy ci w tym wyborze towarzyszyć. Wszystkich chłopców, poszukujących swego powołania, wspieramy w należytym rozeznawaniu poprzez dni skupienia, rekolekcje, obozy wakacyjne, korespondencję, indywidualne rozmowy i wspólne rozeznanie duchowe. Pomyśl, czy to wezwanie nie dotyczy Ciebie? Jeśli Pan Bóg powołuje Cię do pracy w swojej Winnicy, możesz Mu służyć razem z nami jako kapłan lub jako brat zakonny. Skorzystaj więc z poniższego adresu.

Ojciec Prowincjał przyjmuje do zakonu jezuitów kandydatów po maturze lub po studiach, a na braci zakonnych po ukończeniu 18 roku życia i z wykształceniem przynajmniej zawodowym.

Informacji udzielą ci:

Księża Jezuici
ul. Ludwika Narbutta 21
02 – 536 Warszawa
tel. +48 22 542 10 00

Księża Jezuici
Mały Rynek 8
31-041 Kraków
tel. +48 12 428 15 00

UDOSTĘPNIJ

Powiązane wpisy