Pomyśl, rozeznaj,czy Bóg nie powołuje Cię, byś był jezuitą?

Pomyśl, rozeznaj,czy Bóg nie powołuje Cię, byś był jezuitą?

Powołanie jest wielkim misterium wiary. Dotyczy zawsze dwóch osób: wzywającego i przyjmującego wezwanie. Jest to wolny akt wyboru, dokonany przez Boga i człowieka. Powołanie powszechne jest powołaniem wszystkich ludzi do osobowego rozwoju, do życia we wspólnocie Kościoła, do świętości. Są też powołania do specjalnych form życia i służby innym: do małżeństwa, określonej pracy zawodowej, do służby w Kościele.

Pójść za głosem powołania, to dokonać wyboru określonej formy życia, wyrzekając się wszystkiego, czego nie da się z danym powołaniem pogodzić, a potem czynić wszystko, by przez całe życie być mu wiernym. Wierzymy, że Bóg sam angażuje się w życie i w los każdego człowieka powołanego, dlatego to wezwanie nazywamy łaską powołania. Czytaj więcej O tej wersjiPomyśl, rozeznaj,czy Bóg nie powołuje Cię, byś był jezuitą?

Wykorzystana szansa

Wykorzystana szansa

med0007Przeczytaj w skupieniu fragment z Ewangelii św. Marka 5,24-34 i postaraj się wyobrazić sobie to ewangeliczne zdarzenie. Nie bój się aktywnie włączyć w przeżywanie tego odległego w czasie wydarzenia. Twoje życie na co dzień z Jezusem jest także ukazywaniem innym wiary w Jego moc.

Dotknięcie z wiarą

        Ludzie otaczali wiele razy Jezusa, gdy ich nauczał. Panował wówczas wielki tłok i ścisk. Napór, czyniony na Jezusa przez ludzi, był nierzadkim zjawiskiem, wpisanym w realia palestyńskiej rzeczywistości. Pewnie znane ci jest takie fizyczne doświadczenie napierania tłumów (np. przy wejściu na stadion czy podczas spotkań ze znanymi ludźmi). Ale był też i inny nacisk na Jezusa, ten wewnętrzny, płynący od słuchających Go. Był to niejako nacisk wydobywających się z ludzkich serc pragnień, aby otrzymać potrzebne łaski. Wielu ludzi chciało wypowiedzieć siebie i owocnie skorzystać ze spotkania z Jezusem dla dobra swej duszy i ciała. Z różnych powodów interesowano się nauką Jezusa i Jego osobą. Wielu było takich, którzy chcieli być jak najbliżej Niego nie tylko po to, aby dobrze słyszeć, co mówi, ale aby móc na Niego uważnie patrzeć, nasycić się Jego widokiem, a nawet dotknąć się Go.

Czytaj więcej O tej wersjiWykorzystana szansa