Lourdes – wezwanie do nawrócenia
 

Lourdes – wezwanie do nawrócenia

Błogosławiona Jesteś, córko, przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi (…) Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech to sprawi tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki.

Jdt 13,18-20a

Liturgiczne wspomnienie pierwszego objawienia Najświętszej Maryi Panny w Lourdes, przypadające dnia 11 lutego, to przypomnienie, że Maryja w kulcie Kościoła zajmuje szczególne, bo pierwsze po Chrystusie miejsce. To wspomnienie ofiarowuje możliwość kontemplacji Maryi jako źródła i zdroju łask, wypływającego dla uzdrowienia chorych.

Zdrój łask – Maryja z różańcem w ręku patrzy na nas

Z wyciszonym duchem i z uspokojonym sercem medytuj scenę ukazania się Maryi czternastoletniej dziewczynce, córce młynarza, Bernadecie Soubirous, dnia 11 lutego 1858 roku. Cud ten miał miejsce w Lourdes, w małej miejscowości francuskiej, u stóp Górnych Pirenejów, nad rzeką Gave. Bernadeta słyszy gwałtowny szum, jakby uderzenie wiatru. Wgłębienie po prawej stronie nad grotą rozjaśnia się i w świetle jakby promieni słonecznych pojawia się Maryja, modląca się na różańcu. U jej stóp porusza się krzak dzikiej róży, rosnący na zboczu skały. Bernadeta przejęta jest lękiem i wzruszeniem, klęcząc odmawia różaniec. Widzenie Matki Bożej powtarzało się 18 razy, po raz ostatni dnia 16 lipca 1858 roku.
Staraj się zrozumieć prośbę Maryi, wzywającej ludzi do pokuty, modlitwy, bo jest ona skierowana także do ciebie.

Woda łaski dotyka grzesznika, zanim serce się oczyści

Lourdes jest dzisiaj jednym z najbardziej znanych i nawiedzanych sanktuariów Maryjnych w świecie. Mające tam miejsce objawienia przyczyniły się bowiem do odrodzenia duchowego wielu ludzi i dały początek licznym nawróceniom oraz niezliczonym pielgrzymkom. Maryja podczas objawienia poleciła Bernadecie napić się wody i obmyć się w źródle, które po widzeniu wytrysnęło w grocie, rozlewając wodę coraz obficiej. Jak kiedyś, tak i obecnie ludzie wypraszają wciąż w tym cudownym miejscu umocnienie dla swej wiary i doznają w nim wielu łask.

Maryja przedstawia się – jestem Niepokalane Poczęcie

Pragnieniem Maryi było widzieć na tym miejscu modlących się ludzi, przychodzących tu w procesjach; oraz to, aby wybudowano Jej kaplicę i by tutaj modlono się za grzeszników. Niepokalana ukazała się w świetlistym kręgu, w białej sukni z błękitnym paskiem. Za pośrednictwem Bernadety Matka Boża przekazała ludziom wezwanie do pokuty. Wyobraź sobie zatopioną na modlitwie Bernadetę i tłumy
ludzi modlących się wraz z nią, a także radość niewidomego kamieniarza Bourriette, który po obmyciu oczu w wodzie, przyniesionej ze źródła, odzyskał wzrok. Był to pierwszy cud, uczyniony w tym miejscu – dar za wiarę. Niech podczas tej medytacji także twoim udziałem będzie radość z powodu fizycznego i duchowego uleczenia tam tak wielu ludzi.

Podziękuj Maryi, że za Jej pośrednictwem wszędzie możesz doznać szczególnej opieki ze strony Pana Boga, jeśli tylko o to prosisz z wiarą i jeśli jest to zgodne z wolą Bożą. Ale podziękuj i za to wyjątkowe miejsce, w którym Bóg poprzez zdziałane cuda pokazuje i Tobie, że to On jest tym, który rządzi światem i domaga się od swych dzieci wiary w swoje istnienie i miłosierdzie.

Poproś Maryję, by pomogła ci zdecydowanie zerwać z grzechem i byś także Ty miał swój wkład w wypraszaniu łaski nawrócenia dla całego świata. Uczyń to w łączności ze Mszą świętą, kiedy lud Boży modli się słowami, wypowiadanymi przez kapłana: Zjednoczeni z całym Kościołem ze czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa.