Medytacja o Bogurodzicy
 

Medytacja o Bogurodzicy

Proś Ducha Świętego, abyś w rozpoczynającym się roku pełniej poznał tajemnicę Jezusa i Maryi. Przeczytaj fragment z Ewangelii Łk 2,16-21 i rozpocznij modlitwę.

Maryja zachowywała w sercu to wszystko, co łączyło się z narodzinami Jezusa. Słuchała, gdy pasterze opowiadali zdziwieni o tym, co widzieli. Rozważała słowa usłyszane wówczas, gdy Jezus po raz pierwszy nauczał w świątyni. Wierzyła, modliła się i była skupiona na Bogu. On dał Jej Ducha Świętego i Jezus w swym człowieczeństwie był Jego owocem. Maryja zachowywała wszystkie wydarzenia w ciszy swego serca. Otwiera je przed tymi, którzy stają się Jej dziećmi, i mówi, co Bóg dla Niej uczynił. Określenie: rozważała w swoim sercu wskazuje na Jej wewnętrzną postawę: milczenia, zadziwienia, uwielbienia, otwartości. Maryja była i jest Mistrzynią modlitwy, bowiem wszystkie sprawy zachowywała i rozważała nie tylko w pamięci, lecz w swym sercu, i przeżywała je z Jezusem. Maryja uczy cię słuchania, patrzenia i adoracji. Ona wsłuchiwała się w Słowo Boże, przemawiające do Niej przez anioła i przez osoby, które spotykała na swej drodze: Elżbietę, pasterzy, Symeona, Annę. Ona wsłuchiwała się również w wydarzenia, aby odkryć ich sens.

Słowo stało się człowiekiem, wzrastało w Maryi. Temu Słowu Bóg przygotował ciało. Wcielenie dokonało się przez tak Maryi. Ona uczy, jak połączyć uważne słuchanie Słowa z poddaniem się działaniu Ducha Świętego. Gdy rozważamy Słowo w naszych sercach, wlewa się do nich łaska Ducha Świętego. Medytując zauważ, jak Maryja adoruje Narodzonego. Słowo uniżyło się dla ludzi aż po dziecięcą niemożność mówienia. W rozpoczętym roku ważne powinny być dla ciebie słowa Jezusa, wypowiedziane podczas Jego publicznej działalności, a zapisane w Ewangelii. Aby je zrozumieć, powinieneś przeżywać je z Maryją. Ona otoczy cię modlitwą tak, aby czyny Jezusa i Jego słowa potrafiły poruszyć cię i by twoje serce się nawracało. Maryja otrzymała łaskę, czyli życzliwość od Boga. W Niej Bóg skupił swoją miłość, którą otoczył Naród Wybrany, a później Kościół. Maryja znalazła się w centrum historii świata (Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia). Objawienie Boga dokonuje się też przez Maryję. Ona uczy, jak masz radować się obecnością Boga, gdy objawia się On w twoim życiu. Maryja pragnęła poznać wolę Boga. Starała się przeniknąć Jego zamysły. Także ty stawiasz pytania Bogu i Kościołowi, ponieważ jest on twoją Matką i otrzymał Ducha Świętego. Wraz z Maryją słucha on Słowa Bożego i stanowi miejsce, w którym powinniśmy odnaleźć odpowiedź na fundamentalne pytania.

Maryja prosiła o znak i otrzymała go. Bóg przekazał Jej swoje zamysły także za pośrednictwem osób, z którymi się spotykała. Elżbieta powiedziała Jej, że jest błogosławioną między niewiastami i że błogosławione jest Jej Dziecię. Bóg, gdy mówi do twego serca, to także potwierdza na zewnątrz swój zamysł wobec ciebie i czyni to za pośrednictwem ludzi i poprzez wydarzenia. Podziękuj Bogu za to, że od Niego otrzymujesz wszystko, nawet miłość, którą Go kochasz. Przeproś za to, że czasami sam ustalasz, co jest dla Boga możliwe, i że nierzadko stawiasz przeszkody Jego potędze. Jezus kiedyś błogosławił pokornym i maluczkim, ponieważ oni potrafili zaufać Mu całkowicie. Także i tobie chce błogosławić w Nowym Roku. Znając życie Matki Bożej wiesz, że zaskakiwały Ją wydarzenia i zmieniały kierunek Jej planów, ale nigdy nie była Ona bezradna. Zawsze modliła się, zadawała pytania i rozważała w swoim sercu. Potrafiła w ten sposób dostosować się do woli Ojca. Maryja prosi dziś o wiarę dla ciebie i pomaga ci trwać na modlitwie. Noszący w swym sercu Jezusa może uświęcać bliźnich. Maryja ze swym czystym sercem jest błogosławieństwem w Kościele. Jeśli Ją pokochasz, będziesz zdolny błogosławić Boga za cuda dokonane w twoim życiu i w życiu bliźnich.

Imię Jezus znaczy: Bóg zbawia. W ciągu swego życia Maryja wielokroć powtarzała to imię. Zostało ono Jej dane przez Boga, aby mogła utrzymywać więź ze swoim Synem. Wypowiadanie tego imienia wyrażało nie tylko macierzyńską miłość do Syna, ale na tym polegała także Jej modlitwa. Wypowiadała je z wielką czcią, bowiem Jej serce przeniknięte było miłością do Jezusa. Gdy On z powodu swej misji oddalał się od Niej, Maryja odkryła inny rodzaj więzi ze swoim Synem. Skupiła się na tajemnicy swego serca i tam odnajdywała obecność Jezusa. Tak jak ukryty był w chwale Ojca, był też i we wspomnieniu Jej serca. Maryja i Kościół uczą cię mówić: Maranatha! Przyjdź, Panie Jezu! Imię Jezusa, które przechowujesz w swym sercu, to imię, które cię zbawia. Weź Maryję do siebie i ucz się od Niej wypowiadać imię Jezusa z wiarą. On z pewnością nauczy cię wypowiadać imię Maryi z czułością. Przyniesie ci to pewność bycia kochanym. Rolą Maryi jest doprowadzić do progu tajemnicy Jej Syna. Gdy wzbudzi w twym sercu wiarę w Jezusa, usunie się. Ona prosi ciebie, abyś zechciał prosić Jej Syna. Przez Najświętszą Maryję Pannę przyszedł na świat Jezus i przez Nią chce On w świecie panować. Ona uczy cię pełnić dzieła Jej Syna. Warto posiąść tę umiejętność.