Medytacja o św. Franciszku z Asyżu

Medytacja o św. Franciszku z Asyżu

Podobni do nas

 Święci byli prawdziwymi ludźmi. Choć niekiedy błądzili w życiu, jednak podążali ku niebu. Popełniali błędy, lecz żałowali za nie. Mieli swoje słabości, czasami złe cechy charakteru, byli kuszeni. Święci bohaterowie i dzisiaj interesują ludzkość. Nasz wiek zwiększył ich zastęp. Powstają o nich filmy, pisze się na ich temat książki, wydaje się liczne obrazki. Święci zawsze górowali nad otoczeniem dobrocią, a umiar nie leżał w ich naturze. Działali pod natchnieniem Ducha i brali sobie do serca ewangeliczne słowa: pielęgnowali chorych, karmili głodnych, przyodziewali nagich, pocieszali pogrążonych w smutku. Sprzedawali wszystko, co mieli, i rozdawali ubogim. Głosili Ewangelię, nadstawiali drugi policzek, odpłacali dobrem za zło. Kochali Boga i bliźnich; a nawet zwierzęta, ryby i ptaki.

Czytaj więcej O tej wersjiMedytacja o św. Franciszku z Asyżu
Ignacy Loyola – patron rodzących matek

Ignacy Loyola – patron rodzących matek

Tradycyjnie w wielu jezuickich kościołach w dniu 31 lipca, w zakonną Uroczystość św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego poświęca się tzw. wodę św. Ignacego. Jej przeznaczenie było i jest bardzo różne w zależności od tradycji kulturowej danego kraju. Już w XVII wieku zwyczaj używania wody św. Ignacego był bardzo powszechny nie tylko w Europie, aleWięcej oIgnacy Loyola – patron rodzących matek[…]