Serce Jezusa – pełne dobroci

Serce Jezusa – pełne dobroci

On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda, i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia.

Prefacja o Najświętszym Sercu Jezusa

Miłość i hojność dla drugich

Czytaj więcej O tej wersjiSerce Jezusa – pełne dobroci