Denar podatkowy, czyli o ludzkich i Boskich prawach

Denar podatkowy, czyli o ludzkich i Boskich prawach

Przeczytaj w skupieniu tekst Ewangelii Mk 12,13-17. Przyjmij postawę szacunku wobec Boga i Jego świętości i rozpocznij medytację. Duch Święty wesprze twoją modlitwę.

Chwilowi sprzymierzeńcy

Rozważ, jak dwa wrogie sobie ugrupowania, okazujące niechęć wobec siebie, sprzymierzyły się, aby podstępnie sprowokować Jezusa i podchwycić Go w mowie. Faryzeusze byli wrogo nastawieni wobec rzymskiej władzy okupacyjnej, a herodianie współpracowali z nią. Nacjonaliści i kolaboranci sprzymierzyli się ze sobą, aby zwarcie ukazać wrogość wobec Jezusa w obłudzie i w intrygach prowokatorów. Wspólna nienawiść do Niego i pragnienie wyeliminowania Go z życia pozwoliły im na ten czas zapomnieć o dzielących ich różnicach i razem przygotowali pułapkę na Niego. Chcieli pozbawić Jezusa zaufania i sympatii tłumów, gdy publicznie postawią Go przed problemem płacenia podatku.

Czytaj więcej O tej wersjiDenar podatkowy, czyli o ludzkich i Boskich prawach
O królestwie niebieskim, czyli o ukrytym skarbie i o poszukiwaczu pereł

O królestwie niebieskim, czyli o ukrytym skarbie i o poszukiwaczu pereł

Królestwo Boże urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie.

Jan Paweł II

Po przeczytaniu fragmentu Ewangelii (Mt 13,44-46) rozpocznij w skupieniu spotkanie modlitewne z Bogiem. Uczyń to w miejscu, które cię wycisza, uspokaja, i proś o światło Ducha Świętego podczas modlitwy.

Czytaj więcej O tej wersjiO królestwie niebieskim, czyli o ukrytym skarbie i o poszukiwaczu pereł