Modlitwa św. Ignacego

Modlitwa św. Ignacego

Duszo Chrystusowa, uświęć mię.Ciało Chrystusowe, zbaw mię.Krwi Chrystusowa, napój mię.Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mię.Męko Chrystusowa, wzmocnij mię.O dobry Jezus, wysłuchaj mię.W ranach swoich ukryj mię.Nie dozwól mi oddalić się od Ciebie.Od nieprzyjaciela złośliwego broń mię.W godzinie śmierci mojej wezwij mięi każ mi przyjść do siebie,abym ze świętymi twoimi chwalił Cię,na wieki wieków.Amen