Wezwanie skierowane do utrudzonych…

Wezwanie skierowane do utrudzonych…

…czyli medytacja o tym, jak Jezus ich zaprasza do siebie, aby ich pokrzepić.

Łagodność to cnota, która tak pięknie oddaje i wyraża łaskawość Jezusa Chrystusa i tyle potrafi dla przyciągnięcia ludzi; jeżeli (ona) powszechnie przeniknie dusze, czy sprawy publiczne i prywatne nie dadzą się z łatwością ułożyć?

z Encykliki Rerum omnium Plusa XI

Przeczytaj tekst Mt 11,25-30 i w skupieniu rozpocznij medytację, prosząc Jezusa, byś znalazł w Nim ukojenie. Niech twoja modlitwa będzie wysławianiem Boga. Czytaj więcej O tej wersjiWezwanie skierowane do utrudzonych…